ระบบไตและทางเดินปัสสาวะ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ / ระบบไตและทางเดินปัสสาวะ

 ระบบไตและทางเดินปัสสาวะ

ระบบไตและทางเดินปัสสาวะ

ไต


ปริมาณเนื้อไตจะลดลง โดยเฉพาะ ส่วนที่ทำหน้าที่กรองของเสียต่างๆออกไป การปรับดุลน้ำและกรดด่าง และการทำงานด้านอื่นๆของไตในผู้สูงอายุจะด้อยประสิทธิภาพลง และยังทำให้การกำจัดยาออกจาก ร่างกายลดลงด้วย ทำให้เกิดภาวะพิษจากยาได้ง่า

กระเพาะปัสสาวะ


ความจุลดลง จำนวนปัสสาวะค้างเพิ่มมากขึ้นหลังการถ่ายปัสสาวะ ทำให้ต้องปัสสาวะบ่อย และอาจมีปัสสาวะราดได้

ต่อมลูกหมาก


ในผู้สูงอายุชาย ต่อมลูกหมากจะหนาตัวขึ้นจนอุดตันท่อทางเดินปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืน ถึงกับทำให้นอนไม่หลับ และถ้าต้องเบ่งปัสสาวะมากเป็นเวลานาน ทำให้มีไส้เลื่อนหรือริดสีดวงทวารตามมา
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป