ระบบทางเดินอาหาร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ / ระบบทางเดินอาหาร

 ระบบทางเดินอาหาร

ระบบทางเดินอาหาร  

ช่องปากและฟัน


เยื่อบุช่องปากบางลง น้ำลายจากต่อมน้ำลายลดลงบ้าง เนื้อฟันจะบางลง เหงือกร่นลงจากคอฟัน เนื่องจากความเสื่อมของกระดูกที่ฟันยึดเกาะ ทำให้ฟันเริ่มโยกคลอนได้ง่าย และยิ่งเมื่อมีหินปูนมาเกาะ ทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำเติม เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้ฟันหลุดร่วงก่อนเวลาอันควร และนำไปสู่ภาวะทุพโภชนาการในที่สุด ในด้านการรับรู้รสชาติอาหาร ก็จะเสื่อมลง เฉพาะการรับรสเค็มและขม ส่วนการรับรสหวาน และรสเปรี้ยวยังเป็นปกติ ผู้สูงอายุจึงมักรับประทานอาหารรสเค็มหรือขมได้มากกว่าคนวัยอื่น

กระเพาะอาหาร

น้ำย่อยจะมีความเป็นกรดน้อยลง อุบัติการณ์ของมะเร็งจะเพิ่มขึ้น

ตับ

น้ำหนักของตับจะลดลง เนื่องจากเซลล์ตับ และปริมาณเลือด ที่ไหลเวียนผ่านตับลดลง ทำให้การกำจัดยาที่เข้าสู่ร่างกายช้าลง ผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้ม ในการเกิดพิษจากยาและแอลกอฮอล์ได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไป

ลำไส้

ท้องผูกได้ง่าย ส่วนการดูดซึมอาหารไม่เปลี่ยนแปลง

ทางเดินน้ำดี

พบนิ่วในถุงน้ำดีในผู้สูงอายุหญิงมากกว่าชาย ความชุกจะเพิ่มขึ้นรวดเร็ว เมื่ออายุมากขึ้น

ตับอ่อน

ตับอ่อนฝ่อลง ในคนที่มีอายุมากกว่า ๗๐ ปี ทำให้ปริมาณของน้ำย่อย ปริมาณน้ำและเกลือแร่ ตลอดจนเอนไซม์ในการย่อยอาหารลดลง ภาวะมะเร็งตับอ่อนก็พบบ่อยในผู้สูงอายุชาย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป