ระบบต่อมไร้ท่อ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ / ระบบต่อมไร้ท่อ

 ระบบต่อมไร้ท่อ
ระบบต่อมไร้ท่อ  

ต่อมไทรอยด์


มักไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อผู้สูงอายุเกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ จะมีลักษณะอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจง และบางครั้งทำให้คิดว่า เกิดจากความชราเอง เช่น เคลื่อนไหวเชื่องช้าลง น้ำหนักขึ้น สติปัญญาลดต่ำลง ท้องผูก เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินปกติ ที่เรียกว่า ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ อาจมีอาการเซื่องซึม สับสน หรือหอบเหนื่อยจากภาวะหัวใจวาย แทนที่จะมีอาการตาโปน อุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ รับประทานอาหารมากแต่ผอมลงเหมือนในวัยหนุ่มสาว

เบาหวาน


มีการเปลี่ยนแปลงที่เซลล์ในส่วนที่ฮอร์โมนอินซูลินไปออกฤทธิ์ ทำให้อินซูลินไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เต็มที่ จึงพบอุบัติการณ์ของเบาหวานเพิ่มสูงขึ้น ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะอ้วน

ต่อมหมวกไต

ยังสามารถทำงานได้เป็น ปกติ ยกเว้นส่วนที่หลั่งฮอร์โมนแอนดรอสเทอโรน ซึ่งทำหน้าที่ดูดซึมเกลือโซเดียมจากท่อไตลดลง ตามอายุที่เพิ่มขึ้น เมื่อผู้สูงอายุสูญเสียเกลือแร่ออกจากร่างกาย เช่น ขณะที่มีอาการท้องร่วง จึงมักทำให้ความดันโลหิตลดต่ำลงมากกว่าคนทั่วไป
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป