ระบบประสาท - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ / ระบบประสาท

 ระบบประสาท

ระบบประสาท   

สมอง

น้ำหนักของสมองจะลดลง จากการที่เซลล์ประสาทลดจำนวนลง ทำให้ขนาดของสมองเหี่ยวลง ช่องว่างระหว่างกลีบสมองถ่างกว้างออก สมองบางส่วน เช่น ส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความคิดอ่าน สติปัญญาที่กลีบสมองส่วนหน้า หรือส่วนซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับความจำ จะฝ่อตัวมากกว่าส่วนอื่น

กล้ามเนื้อ

การควบคุม การทำงานของกล้ามเนื้อช้าลง เช่น ความเร็วของการเขียนหนังสือ การกลัดกระดุมเสื้อ หรือรูดซิป

การมองเห็น

เปลือกตาบนจะตกลงเล็กน้อย น้ำตาในเบ้าตามากขึ้น เนื่องจากการอุดตันของท่อทางเดินน้ำตา หรืออาการเคืองตา เมื่ออยู่ในที่ที่มีแสงจ้า แก้วตาหรือเลนส์จะขุ่นจากโปรตีนที่เสื่อมสภาพที่เรียกว่า ต้อกระจก ทำให้แสงผ่านเลนส์ลดลง นอกจากนั้น การมองเห็นสีจะลดลง ผู้สูงอายุจึงมักชอบสีที่สดสว่าง

การได้ยิน

ประสาทหูชั้นในเสื่อม ทำให้การได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงเสื่อมลง จึงอาจต้องใช้เครื่องช่วยฟัง เพื่อให้การได้ยินชัดเจนขึ้น

การทรงตัว

เส้นประสาทที่รับผิดชอบการทรงตัว อยู่ใกล้เคียงกับส่วนที่รับผิดชอบการได้ยิน เวลาเปลี่ยนท่าทาง และทิศทางของศีรษะอย่างรวดเร็ว ทำให้วิงเวียนศีรษะ รู้สึกว่าบ้านหมุน โดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนท่าทาง และทิศทางของศีรษะอย่างรวดเร็ว

สติปัญญา

ความจำเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นจะเสื่อมลง ต้องใช้เวลานานขึ้น ในการนึกทบทวน ขณะเดียวกันจะจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานมาแล้วได้ดีกว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ลดลง ส่วนความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก็จะลดลง เมื่อมีอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุจะขาดความคิดริเริ่ม และค่อนข้างระมัดระวัง ในการตัดสินใจ ปฏิกิริยาของร่างกายในการตอบสนองทันทีต่อสิ่งเร้าลดลง

การนอน

ระยะเวลาที่หลับสนิทสั้นลง ตื่นกลางดึกบ่อยๆ จึงมักรู้สึกว่าตัวเองนอนหลับเคลิ้ม เหมือนนอนไม่เต็มอิ่ม ทำให้พึ่งยานอนหลับมากเกินความจำเป็น

ระบบประสาทอัตโนมัติ

มีอาการหน้ามืด เมื่อลุกขึ้นยืนหรือนั่งเร็วๆ มีอาการปัสสาวะราด เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และสมรรถภาพในการออกกำลังกายลดลง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป