การเลิกสูบบุหรี่ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 28
เล่มที่ ๒๘
เรื่องที่ ๑ วัดไทย
เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน
เรื่องที่ ๓ ตลาด
เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เรื่องที่ ๘พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่ / การเลิกสูบบุหรี่

 การเลิกสูบบุหรี่
 การเลิกสูบบุหรี่

ผู้ที่สูบบุหรี่ร้อยละ ๘๐ ต้องการเลิกสูบบุหรี่ เหตุที่การเลิกสูบบุหรี่ทำได้ยาก เพราะว่าบุหรี่มีนิโคติน ซึ่งเป็นสารเสพติด ผู้ที่เสพติดบุหรี่แล้ว จะต้องมีความตั้งใจจริง และมีความพยายาม จึงจะเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างถาวร

เคล็ดลับในการเลิกสูบบุหรี่

คือ
 • ขอคำปรึกษา จากผู้ที่เชี่ยวชาญ หรือจากบุคลากรทางการแพทย์
 • หากำลังใจ จากคนใกล้ชิด เพื่อให้ช่วยเป็นกำลังใจ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องต่อสู้กับอาการขาดนิโคติน
 • วางเป้าหมายไว้ล่วงหน้า เตรียมตัวให้พร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ และการปฏิบัติตนขณะเลิกสูบบุหรี่ โดยกำหนดวันที่ที่จะเลิกสูบ อาจเลือกวันสำคัญของครอบครัว ของชาติ ของตัวเอง หรือวันสำคัญทางศาสนา โดยควรกำหนดวันที่ใกล้ที่สุด
 • ลงมือปฏิบัติ โดยการทิ้งบุหรี่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เตรียมน้ำและผลไม้ หรือของขบเคี้ยวที่ไม่หวาน เพื่อช่วยลดความอยากสูบบุหรี่ รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่ทำให้อยากสูบบุหรี่ เช่น อ่านหนังสือ แทนการสูบบุหรี่ ระหว่างเข้าห้องน้ำ ลุกจากโต๊ะอาหารทันทีที่รับประทานอาหารอิ่ม แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร เมื่อเครียดหรือหงุดหงิด ก็อาบน้ำ หรือใช้ผ้าเย็นเช็ดหน้า ดื่มน้ำมากๆ หากิจกรรมอื่นทำ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ หรือคลายเครียด
 • ถือคำมั่น ไม่หวั่นไหว ต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ ไม่หวั่นไหวกับคำล้อเลียน หรือคำชักชวน
 • ห่างไกลสิ่งกระตุ้น ต้องเลิกหรืออยู่ให้ห่างจากกิจกรรม ที่ทำให้อยากสูบบุหรี่ เช่น การดื่มกาแฟ หรือดื่มแอลกอฮอล์ แล้วต้องสูบบุหรี่ ก็ควรงดหรือเปลี่ยนพฤติกรรม ในระยะแรกที่เลิกสูบบุหรี่ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่
 • ไม่หมกมุ่นความเครียด พึงระลึกไว้เสมอว่า ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ใช้วิธีคลายเครียดด้วยวิธีอื่น ที่ไม่ใช้บุหรี่
 • จัดเวลาสำหรับการออกกำลังกาย อย่างน้อยวันละ ๑๕ - ๒๐ นาที เพราะนอกจากจะเป็นการควบคุมน้ำหนักแล้ว ยังทำให้สมองปลอดโปร่ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอดและหัวใจ
 • ไม่ท้าทายบุหรี่ อย่าคิดว่า ลองแค่เพียงมวนเดียว เพราะจะทำให้หวนกลับไปติดได้อีก
 • อย่าท้อใจ ถ้าต้องเริ่มต้นใหม่ ขอให้พยายาม และทำให้สำเร็จ
โดยเฉลี่ยคนไทยที่สูบบุหรี่จะเลิกสูบ เมื่ออายุ ๔๑ ปี สาเหตุส่วนใหญ่ที่เลิก เพราะห่วงสุขภาพ และรู้สึกว่า ไม่เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง

ผลดีที่เกิดจากการเลิกสูบบุหรี่

ทันทีที่ผู้สูบบุหรี่เริ่มหยุดสูบบุหรี่ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อร่างกาย และจิตใจ คือ ระหว่างระยะเวลา ๑๒ - ๒๔ ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่จับแน่นอยู่กับเม็ดเลือดแดง จะถูกขจัดออกไป ปอดจะกลับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนรู้สึกว่า อาการเหนื่อยหอบง่าย จะค่อยๆ หายไป และกำลังวังชาดีขึ้น ภายใน ๓ - ๔ วัน จะรู้สึกสดชื่นขึ้น ความรู้สึกรู้รสและกลิ่น จะกลับคืนมา กลิ่นตัวปลอดกลิ่นบุหรี่ ภายใน ๓ สัปดาห์ การทำงานของปอดจะดีขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้มากขึ้น ภายใน ๒ เดือน เลือดจะไหลเวียนไปสู่แขนขาได้ดีขึ้น ทำให้รู้สึกมีกำลังมากขึ้น ภายใน ๓ เดือน ระบบขจัดสิ่งสกปรกในปอดจะทำงานได้เป็นปกติ และสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นเพศชาย เชื้ออสุจิจะกลับเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติ และจำนวนเชื้ออสุจิ ก็เพิ่มขึ้นด้วย ภายใน ๕ ปี อัตราเสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจขาดเลือดจะลดลง จนเกือบเท่ากับคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลย ภายใน ๑๐ - ๑๕ ปี อัตราเสี่ยงต่อการตายด้วยโรคต่างๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ รวมทั้งมะเร็งปอด จะใกล้เคียงกับผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่


หัวข้อก่อนหน้า