สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 28
เล่มที่ ๒๘
เรื่องที่ ๑ วัดไทย
เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน
เรื่องที่ ๓ ตลาด
เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เรื่องที่ ๘พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
บุหรี่ได้มาจากใบยาสูบ ชาวไร่เก็บใบจากต้นยาสูบเอามาทำให้แห้ง หั่นให้เป็นฝอย จากนั้นนำมาเติมสารปรุงรส เพื่อให้มีกลิ่นหอมและมีรสตามที่ต้องการ แล้วมวนด้วยกระดาษเป็นรูปบุหรี่ ด้วยเครื่องจักรภายในโรงงาน
การสูบบุหรี่เริ่มต้นด้วยการจุดบุหรี่ คือจุดไฟเผาใบยาสูบให้ลุกไหม้เกิดเป็นควัน ผู้สูบสูดเอาควันบุหรี่เข้าไปภายในร่างกาย เข้าสู่ปอด ควันบุหรี่เป็นกลุ่มสารพิษมากมายหลายชนิด เช่น นิโคติน ทาร์หรือน้ำมันดิน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ นิโคตินนอกจากจะเป็นสารพิษแล้ว ยังเป็นสารเสพติดอีกด้วย ทำให้ผู้สูบบุหรี่ติดใจ อยากสูบต่อไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุด
แม้ว่าผู้สูบบุหรี่จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อซื้อบุหรี่ ในระยะแรกๆ เขาเหล่านี้จะรู้สึกพึงพอใจ และติดใจในรสของบุหรี่ แต่เมื่อได้สูบบุหรี่ติดต่อกันไปเป็นระยะเวลายาวนาน บุหรี่ก็จะก่อให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบ ทำให้เกิดเป็นโรค เช่น มะเร็งปอด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง และโรคหัวใจ ซึ่งทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุด
หัวข้อถัดไป