สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 29
เล่มที่ ๒๙
เรื่องที่ ๑ ศิลปาชีพ
เรื่องที่ ๒ พระพุทธรูป
เรื่องที่ ๓ การผลิตทองรูปพรรณ
เรื่องที่ ๔ อุทยาน ประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ สวนพฤกษาศาสตร์
เรื่องที่ ๖ เงินตรา
เรื่องที่ ๗ ปลาสวยงาม
เรื่องที่ ๘ ธาลัสซีเมีย
เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพ ที่บ้าน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๙ / เรื่องที่ ๔ อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เด็กๆ หลายคนคงเคยไปเที่ยวอุทยานมาแล้ว เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีบรรยากาศสงบรื่นรมย์ เราเห็นป่ามีต้นไม้ใหญ่ มีสัตว์ป่า เช่น ช้าง กวาง ลิง กระรอก กำลังหากินตามธรรมชาติของมัน มีน้ำตกซัดกระเซ็นสวยงาม

อุทยานบางแห่งเป็นสวน มีทั้งไม้ใหญ่ ไม้ดอก ไม้ประดับ ร่มรื่นน่าเข้าไปเดินเที่ยวเล่น เช่น อุทยานสวนศรีนครินทร์ อุทยานสวนเบญจศิริ สวนหลวง ร.๙ เป็นอุทยานที่สวยงามรื่นรมย์

อุทยานประวัติศาสตร์ก็น่าไปเที่ยวชม เราจะได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนต่างๆ ได้เห็นซากโบราณสถาน สิ่งก่อสร้างต่างๆ และวัดวาอาราม แม้จะปรักหักพังแล้ว แต่ก็ยังแสดงให้เราทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ ขนบประเพณี วัฒนธรรม ที่เจริญรุ่งเรืองของบรรพบุรุษของเรา เมื่อได้เข้าไปชม เรารู้สึกภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นคนไทย

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีอุทยานประวัติศาสตร์ ๑๐ แห่ง กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ๔ แห่ง ในจำนวน ๑๐ แห่งนั้น ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นสมบัติของบรรพบุรุษ ที่โลกจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไปนานๆ คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

หัวข้อถัดไป