ประวัติ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 29
เล่มที่ ๒๙
เรื่องที่ ๑ ศิลปาชีพ
เรื่องที่ ๒ พระพุทธรูป
เรื่องที่ ๓ การผลิตทองรูปพรรณ
เรื่องที่ ๔ อุทยาน ประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ สวนพฤกษาศาสตร์
เรื่องที่ ๖ เงินตรา
เรื่องที่ ๗ ปลาสวยงาม
เรื่องที่ ๘ ธาลัสซีเมีย
เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพ ที่บ้าน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๙ / เรื่องที่ ๘ ธาลัสซีเมีย / ประวัติ

 ประวัติ
ประวัติ

คำว่า ธาลัสซีเมีย มาจากคำในภาษากรีกคือ “Thalassa” (ธาลัสสา) หมายถึง ทะเล เนื่องจากระยะแรก พบผู้ที่เป็นโรคนี้มากในประเทศแถบบริเวณรอบๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เช่น ประเทศกรีซ อิตาลีและไซปรัส จึงเรียกโรคนี้ว่า โรคเมดิเตอร์เรเนียน อะนีเมีย (Mediterranean anemia) และต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๖๘ นายแพทย์ชาวสหรัฐอเมริกา ชื่อ ดร. ทอมัส บี. คูลีย์ (Dr. Thomas B. Cooley) ได้รายงานโรคนี้เป็นคนแรกต่อวงการแพทย์ จึงได้เรียกชื่อโรคนี้กันว่า โรคคูลีส์อะนีเมีย (Cooley’s anemia) จากการศึกษาต่อมา ทำให้ทราบว่า โรคนี้พบได้ทั่วโลก แต่เป็นกันมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทยด้วย สำหรับชื่อ “ธาลัสซีเมีย” นิยมใช้กันมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึงปัจจุบัน ธาลัสซีเมียที่สำคัญมากมี ๒ ชนิด คือ ชนิดแอลฟา (alpha) และชนิดบีตา (beta)

ในประเทศไทยได้มีรายงานโรคนี้เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ และพบว่า มีผู้ป่วยโรคนี้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีประชากรที่เป็นพาหะของโรคนี้ในอัตราที่สูง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป