ปูนา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 3
เล่มที่ ๓
เรื่องที่ ๑ ข้าว
เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
เรื่องที่ ๓ ฝ้าย
เรื่องที่ ๔ ยางพารา
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้
เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
เรื่องที่ ๗ การทำไม้
เรื่องที่ ๘ วัชพืช
เรื่องที่ ๙ วัวควาย
เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓ / เรื่องที่ ๑ ข้าว / ปูนา

 ปูนา
ปูนา

ปูนาเป็นศัตรูของข้าว เพราะปูได้กัดกินต้นข้าวที่ปักดำใหม่ๆ ทำให้ชาวนาต้องปักดำซ้ำหลายครั้ง นอกจากนี้ ปูยังทำให้คันนาเป็นรูอีกด้วย
ปูนา
ปูนา
การป้องกันและกำจัด

๑) ปรับที่นาให้เรียบเสมอ เพื่อจะได้ไขน้ำออก ให้แห้งเป็นเวลา ๑๐-๑๕ วัน หลังจากการปักดำ
๒) ใช้ต้นกล้าที่แข็งแรงปักดำ และปักดำกอละ ๓-๕ ต้น
๓) เอาเหยื่อที่มีกลิ่นแรงจัด เช่น ปลาร้าใส่ลงใน ปีบ แล้วเอาปีบนี้ไปฝังไว้ในนา โดยให้ปากปีบเสมอกับ พื้นนา ปูก็จะลงไปกินเหยื่อแต่ขึ้นมาไม่ได้ แล้วจับปูทำ ลาย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป