กำลังงานของช้าง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 3
เล่มที่ ๓
เรื่องที่ ๑ ข้าว
เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
เรื่องที่ ๓ ฝ้าย
เรื่องที่ ๔ ยางพารา
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้
เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
เรื่องที่ ๗ การทำไม้
เรื่องที่ ๘ วัชพืช
เรื่องที่ ๙ วัวควาย
เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓ / เรื่องที่ ๑๐ ช้าง / กำลังงานของช้าง

 กำลังงานของช้าง
ช้างยกไม้ด้วยงาหรือแหนบไม้
ช้างยกไม้ด้วยงาหรือแหนบไม้
กำลังงานของช้าง

ช้างจะเริ่มทำงานได้เต็มที่ เมื่อมีอายุประมาณ ๒๕ ปี และเมื่ออายุประมาณ ๕๐ ปี ช้างจะมีกำลังถอยลง และจะทำงานเบาๆ เช่น ลากไม้เล็กๆ หรือขนของต่อไปได้ จนถึงอายุ ประมาณ ๖๐ ปี ต่อจากนั้นเจ้าของก็ให้หยุดทำงาน แล้วปล่อยให้กินหญ้าอยู่ตามลำพัง โดยมีการติดตามดูแลบ้างเป็นบางครั้งบางคราว กำลังความเข้มแข็งของช้าง เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมนุษย์ โดยเปรียบเทียบจากหน่วยน้ำหนักที่เท่ากันแล้ว ช้างอ่อนแอกว่ามนุษย์ถึง ๑๐ เปอร์เซนต์ แต่ม้ากลับแข็งแรงกว่ามนุษย์ถึง ๒๕ เปอร์เซนต์ จะเห็นได้ว่า ช้างนั้นแม้ตัวใหญ่โตก็จริง แต่กำลังที่ใช้ทำงานยังอ่อนแอกว่ามนุษย์เสียอีก ช้างเชือกหนึ่งๆ นั้น ลากไม้ครั้งหนึ่งๆ ได้ มีน้ำหนักไม่เกิน ๒ ตัน ในด้านของการทำไม้ ช้างเชือกหนึ่งชักลากไม้ในป่า ซึ่งมีสภาพยากง่ายปานกลางได้ปีละประมาณ ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อระยะทางชักลากมาตรฐาน ๑ กิโลเมตร และสามารถยกไม้ด้วยงาได้ เป็นน้ำหนักไม่เกิน ๗๐๐ กิโลกรัม ในการบรรทุกของช้าง สามารถบรรทุกของได้น้อย เมื่อเทียบกับร่างกายอันใหญ่โตของมัน คือ มันสามารถบรรทุกของได้ครั้งละ ประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัมเท่านั้น และการบรรทุกของ เพื่อการเดินทางลงเขา จะบรรทุกได้น้อยกว่าการบรรทุกขึ้นเขา ช้างมีอัตราความเร็วในการเดินทางตามปกติ ประมาณ ๔ กิโลเมตร/ชั่วโมง ในวันหนึ่งๆ มันจะเดินทางได้ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และเมื่อมันเดินทางติดต่อกัน ๓ วัน ต้องให้มันได้พักผ่อน เป็นเวลา ๑ หรือ ๒ วันด้วย ดังนั้น การเคลื่อนย้ายช้างจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง จึงทำได้ช้า นอกจากจะนำมันบรรทุกยานพาหนะที่จัดไว้เป็นพิเศษ และจะต้องฝึกฝนให้มันเคยชินกับยานพาหนะนั้นๆ เสียก่อน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป