ด้วงงวงเจาะลำต้น - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 3
เล่มที่ ๓
เรื่องที่ ๑ ข้าว
เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
เรื่องที่ ๓ ฝ้าย
เรื่องที่ ๔ ยางพารา
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้
เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
เรื่องที่ ๗ การทำไม้
เรื่องที่ ๘ วัชพืช
เรื่องที่ ๙ วัวควาย
เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓ / เรื่องที่ ๓ ฝ้าย / ด้วงงวงเจาะลำต้น

 ด้วงงวงเจาะลำต้น
ด้วงงวงเจาะลำต้น (Pempherulus affinis Faust)

ชีวประวัติและรูปร่างลักษณะ

ไข่ ด้วงงวงตัวเมียจะใช้ปากแทะเจาะรูเข้าไป แล้ววางไข่ภายในโคนต้นระดับผิวดิน ตัวหนึ่งวางไข่ เฉลี่ย ๕๐ ฟอง วางได้สูงสุด ๑๒๑ ฟอง ภายในระยะ เวลา ๖๐-๘๐ วัน ลักษณะของไข่อาจกลม รูปไข่ หรือ เป็นท่อนยาว แล้วแต่รูที่ด้วงเจาะ สีขาวขุ่น ปกติจะยาว ๐.๔ มิลลิเมตร กว้าง ๐.๒๙ มิลลิเมตร อาจวางไข่ ๗-๘ ฟองบนฝ้ายต้นหนึ่ง ระยะฟักตัวของไข่ ๗-๘ วัน

หนอน เจาะอุโมงค์บนเยื่อรอบเนื้อไม้จากทางบนลงล่างของลำต้น กัดกินเนื้อเยื่ออ่อน ระยะเป็นหนอน ๓๕-๕๗ วัน หนอนโตเต็มที่จะสร้างทางผ่านเนื้อไม้ ออกไปถึงผิวไม้ และเหลือไว้เพียงบางๆ แล้วหนอนจะทำอุโมงค์ สำหรับพักเข้าดักแด้ในเนื้อไม้

ดักแด้ สีขาวในระยะแรก แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ก่อนจะออกเป็นตัวเต็มวัย

ตัวเต็มวัย ออกจากต้นฝ้าย โดยเจาะผ่านเปลือกไม้ อาหารของตัวเต็มวัย คือ เปลือกไม้ มีชีวิตยาว ๒๕-๓๐ วัน ลำตัวยาวประมาณ ๔ มิลลิเมตร กว้าง ๐.๕ มิลลิเมตร

ถิ่นที่อยู่อาศัย


พบด้วงงวงเจาะลำต้นระบาดประปราย ในแหล่งปลูกฝ้ายทางภาคเหนือ ของประเทศไทย เช่น สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์ เลย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป