ทรัพยากรป่าไม้ของโลก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 3
เล่มที่ ๓
เรื่องที่ ๑ ข้าว
เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
เรื่องที่ ๓ ฝ้าย
เรื่องที่ ๔ ยางพารา
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้
เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
เรื่องที่ ๗ การทำไม้
เรื่องที่ ๘ วัชพืช
เรื่องที่ ๙ วัวควาย
เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓ / เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้ / ทรัพยากรป่าไม้ของโลก

 ทรัพยากรป่าไม้ของโลก
ทรัพยากรป่าไม้ของโลก

ป่าไม้นับว่าเป็นส่วนประกอบที่มีลักษณะเด่นใน ทางภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งของผิวโลก ป่าไม้ปรากฏอยู่บนผิวโลก เฉพาะในพื้นที่ที่ระยะเวลาในฤดูหนาวไม่ยาวนาน หรือหนาวจัดเกินไป จนต้นไม้ไม่สามารถจะเติบโตได้ โดยปกติแล้วในท้องถิ่นดังกล่าวนี้ มักมีอุณหภูมิ โดยเฉลี่ยในฤดูร้อนประมาณ ๕๐ องศาฟาเรนไฮต์ (๑๐ องศาเซลเซียส) นอกจากจะต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้ว ป่าไม้ยังมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ตกจากฟ้าในรูปของฝน ลูกเห็บ หรือหิมะอีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว เป็นการยากที่จะกำหนดให้เป็นการแน่นอนลงไปว่า ปริมาณน้ำฝนตกเท่าใด จึงจะมีป่าไม้ ชนิดใด เพียงใด เพราะยังมีอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้อง กับระยะเวลาของฤดูการเติบโตของต้นไม้อีกด้วย เช่น ป่าไม้ในโซนร้อนย่อมต้องการปริมาณน้ำฝนมากกว่าป่าไม้ที่อยู่ในซีกโลกทางเหนือ สำหรับในโซนอบอุ่นนั้น ได้มีการศึกษาค้นคว้าจนได้หลักฐานว่า สำหรับป่าไม้ที่จะเจริญเติบโตอยู่บนพื้นที่ที่น้ำสามารถระบายถ่ายเทได้ดีนั้น ปริมาณฝนตกจะอยู่ในระหว่าง ๑๖-๒๐ นิ้ว สำหรับโซนร้อน เช่น ประเทศไทย องค์ประกอบที่ทำให้เกิดมีป่าชนิดต่างๆ ขึ้นนั้น ที่สำคัญที่สุด ได้แก่ ลมฟ้าอากาศ โดยเฉพาะฤดูกาล ปริมาณของฝนที่ตกในปีหนึ่งๆ และระยะเวลาที่มีฝนตก ถัดไปก็ได้แก่ ชนิด และลักษณะของดิน ซึ่งถ้าเป็นดินลึก อุดมสมบูรณ์ เก็บความชุ่มชื้นไว้ได้ดี ก็อาจทำให้ชนิดป่าที่ขึ้นอยู่ แตกต่างจากป่าที่ขึ้นในดินตื้น แห้งแล้ง หรือไม่อุดม สมบูรณ์ และไม่สามารถรักษาความชุ่มชื้นไว้ในฤดู แล้งได้ ทั้งนี้จะเห็นได้จากป่าไม้ในท้องถิ่นที่มีฤดูแล้ง แยกจากฤดูฝนอย่างแจ้งชัด เช่น ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ความสูง เหนือระดับน้ำทะเลก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประ การหนึ่ง ที่ทำให้ชนิดป่าเปลี่ยนจากป่าที่ผลัดใบไปเป็น ป่าไม้ไม่ผลัดใบ หรือป่าดงดิบ นอกจากองค์ประกอบ ดังกล่าวแล้ว ความแตกต่างกันในเรื่องอุณหภูมิและความ ชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity) ในท้องถิ่นต่างๆ ทำให้ชนิดของป่าที่มีอยู่แตกต่างกันไปได้เช่นกัน

แผนที่ป่าไม้สำคัญของโลก
แผนที่ป่าไม้สำคัญของโลก

หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป