กระดาษ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 3
เล่มที่ ๓
เรื่องที่ ๑ ข้าว
เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
เรื่องที่ ๓ ฝ้าย
เรื่องที่ ๔ ยางพารา
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้
เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
เรื่องที่ ๗ การทำไม้
เรื่องที่ ๘ วัชพืช
เรื่องที่ ๙ วัวควาย
เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓ / เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้ / กระดาษ

 กระดาษ
กระดาษ

กระดาษที่ใช้กันอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบมากกว่าร้อยละ ๙๐ นอกนั้นทำจากวัตถุอื่นๆ เช่น ชานอ้อย ไผ่ ฟางข้าว เปลือกไม้ หญ้า กระดาษที่ใช้แล้ว และอื่นๆ

ในการทำกระดาษ ต้องสับไม้ให้เป็นชิ้นเล็กๆ เสียก่อน แล้วจึงย่อยให้ได้เส้นใยแยกออกมาเป็นเซลล์ เรียกว่า เยื่อ การทำ เยื่อกระดาษแยกเป็นวิธีใหญ่ๆ ได้ ๒ วิธี คือ วิธีกล และวิธีเคมี วิธีแรกนั้นต้ม หรือนึ่งชิ้นไม้จนอ่อนตัว แล้วบดเอาเฉยๆ เหมือนกรรมวิธีในการผลิตแผ่นใยไม้อัด เยื่อที่ได้จากวิธีนี้มีปริมาณสูง แต่มักแดงในภายหลัง เนื่องจากมีลิกนินเหลืออยู่มาก เหมาะสำหรับทำหนังสือพิมพ์ กระดาษเช็ดมือ หรืองานอื่นที่ไม่ต้องการความคงทนถาวร รวมทั้งหนังสือราคาถูก

สำหรับวิธีเคมีนั้น ต้องต้มชิ้นไม้ในน้ำยาเคมีชนิดต่างๆ ในอุณหภูมิสูง ถ้าต้มกับคอสติกโซดาจะได้เยื่อที่เรียกว่า เยื่อโซดา ถ้าต้มชิ้นไม้กับไบซัลไฟต์ของแอมโมเนีย หรือแคลเซียม หรือแมกนิเซียมจะได้เยื่อซัลไฟต์ ซึ่งเป็นเยื่อที่มีคุณภาพดี และฟอกได้ขาวเป็นพิเศษ ถ้าต้มกับคอสติกโซดาผสมกับโซเดียมซัลไฟต์จะได้เยื่อที่เรียกว่า "เยื่อซัลเฟต" หรือ "เยื่อคราฟต์" เยื่อคราฟต์มีความเหนียวมาก เหมาะสำหรับงานหีบห่อที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น ทำถุงบรรจุปูนซิเมนต์

การทำกระดาษ
การทำกระดาษ

นอกจากนี้ ยังมีวิธีที่เรียกว่า "กึ่งเคมี" คือ ใช้ต้มสารเคมีที่มีความเจือจางกับชิ้นไม้ แล้วใช้การบดช่วย ปรากฏว่า สามารถให้เยื่อมีปริมาณสูงถึงร้อยละ ๗๕ ของน้ำหนักไม้อบแห้ง ซึ่งวิธีเคมีธรรมดาจะให้เยื่อได้ประมาณร้อยละ ๔๐ เท่านั้น

สำหรับกระดาษเขียนหรือพิมพ์ เมื่อได้เยื่อมาแล้ว ต้องฟอกให้ขาวเสียก่อน ในการทำแผ่นก็ต้องผสมดินขาว เพื่อให้เนื้อกระดาษแน่น และมีผิวเรียบและผสมชันสน เพื่อเป็นสารช่วยกันซึม กระดาษที่ไม่ต้องการให้ขาวนัก อาจทำแผ่นได้เลยโดยไม่ต้องผสมสารใดๆ ลงไป อีกสีของเยื่อกระดาษหรือกระดาษตามธรรมชาติที่ได้ จะมีสีน้ำตาล

การประกอบเข้าเป็นแผ่นกระดาษ ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งเชื่อมประสานช่วย คงใช้วิธีบดจนกระทั่งใยตามผิวของเซลล์แตกกระจาย เป็นมือยื่นออกมาทุกทิศทุกทาง ในขณะอยู่ในน้ำ เมื่อทำแผ่นและแห้งลงแล้ว "มือ" เหล่านี้จะจับกันเองบ้าง จับกับเซลล์ข้างเคียงบ้าง ทำให้ติดกันเป็นแผ่นโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติของกระดาษจะดีเลวอย่างไร ย่อมขึ้น อยู่กับวัตถุดิบ วิธีการผลิตเยื่อและการทำแผ่น โดย ทั่วๆ ไป เยื่อที่ดีต้องมีความยาวและมีผนังบางซึ่งจะ ผลิตกระดาษได้บาง เหนียว พับได้โดยไม่หักขาด ไม้ ใบแคบพวกสนเขาจะให้เยื่อประเภทนี้ได้ดีกว่าไม้ ใบกว้าง อย่างไรก็ตาม สำหรับกระดาษที่ไม่ต้องการ ความแข็งแรงมากนัก เช่น กระดาษพิมพ์เขียนธรรมดา อาจทำได้จากเยื่อของไม้ใบกว้าง ฟาง หรือหญ้าบาง ชนิดได้เป็นอย่างดี
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป