สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 3
เล่มที่ ๓
เรื่องที่ ๑ ข้าว
เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
เรื่องที่ ๓ ฝ้าย
เรื่องที่ ๔ ยางพารา
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้
เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
เรื่องที่ ๗ การทำไม้
เรื่องที่ ๘ วัชพืช
เรื่องที่ ๙ วัวควาย
เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓ / เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ไม้เป็นผลิตผลป่าไม้อย่างหนึ่ง ซึ่งมนุษย์รู้จักนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก่อนวัสดุอื่นใด มาตั้งแต่สมัยโบราณ ยิ่งในปัจจุบัน มนุษย์ได้คิดวิธีใช้ผลิตผลป่าไม้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น เช่น กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือ ก็เป็นผลิตผลป่าไม้อย่างหนึ่ง ซึ่งทำจากเยื่อไม้
เสื้อผ้าที่สวมใส่ มีอยู่เป็นอันมากที่ทำด้วยเส้นใยเทียมซึ่งผลิตมาจากไม้

โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้นั่ง ส่วนมากมักจะทำด้วยไม้ทั้งสิ้น

นอกจากนั้น จะเห็นได้ว่า มีการนำไม้มาใช้ก่อสร้างบ้านเรือน โรงเรียน วัดวาอาราม ทำเสาไฟฟ้า เสาเขื่อน ด้ามมีด ขวาน จอบ เสียม และยังได้ใช้เป็นเชื้อเพลิง คือ ฟืนและถ่าน นับว่าไม้นั้นให้ประโยชน์เป็นอเนกประการ
นอกจากไม้แล้ว เรายังได้สิ่งต่างๆ จากป่าไม้ เช่น ได้อาหารจากผลไม้ หัว ราก หน่อ หรือยอดอ่อน ชันน้ำมัน และยารักษาโรค สรุปว่าสิ่งจำเป็นของมนุษย์ที่เราเรียกว่า ปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคนั้น มนุษย์อาจแสวงหาได้จากป่าแทบทั้งสิ้น แ ละนี่เป็นเหตุผลว่า ทำไมคนโบราณจึงมีชิวิตอยู่ได้ และเจริญรุ่งเรือง มาจนตราบเท่าทุกวันนี้

ครั้นเมื่อมนุษย์เจริญขึ้น ความจำเป็นที่จะต้องใช้ไม้ และผลิตผลป่าไม้ก็ยิ่งมีเพิ่มขึ้น โดยได้มีการค้นคว้า ดัดแปลงแก้ไขผลิตผลป่าไม้ให้ใช้งานได้ดีขึ้น เหมาะสมกับกาลสมัย และมีการหาวิธีใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางออกไปไม่มีที่สิ้นสุด


หัวข้อถัดไป