สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๐
เล่มที่ ๓๐
เรื่องที่ ๑ ศิลปะการเห่เรือ
เรื่องที่ ๒ หอพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ ปราสาทขอมในประเทศไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายตราสามดวง
เรื่องที่ ๕ ไม้ดอกไม้ประดับ
เรื่องที่ ๖ กล้วย
เรื่องที่ ๗ ปลากัด
เรื่องที่ ๘ คลื่นสินามิ
เรื่องที่ ๙ วัสดุการแพทย์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๐ / เรื่องที่ ๑ ศิลปะการเห่เรือ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ดูสิ กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค ลอยลำอยู่กลางลำน้ำเจ้าพระยาอย่างสง่างาม พลพายในเรือพระที่นั่งทรง เรือพระที่นั่งรอง และเรือทรงผ้าไตร แต่งกายอย่างเต็มยศ ใช้พายเงินพายทองเป็นพาย พายท่านกบินอย่างพร้อมเพรียงกัน

ดูนั่นสิ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙  และเรือรูปสัตว์อื่นๆ ในขบวน ล้วนมีรูปทรงลำเรืองามสง่า แกะสลักลวดลาย มีสีสันงดงามมาก

ฟังสิ เสียงเห่เรือก้องกังวานไปทั่วท้องน้ำ กระแสเสียง ไพเราะ กระชั้นกระชับสอดคล้องกับจังหวะพายของพลพาย และกระบวนเรือพระราชพิธี

แม้กระบวนเรือพยุหยาตราจะเคลื่อนลอยลำผ่านไปแล้ว แต่เสียงเห่เรือยังดังก้องกังวานอยู่ในท้องน้ำ สำเนียงเสียงเห่ประทับความรู้สึกไม่รู้ลืม

ศิลปะการเห่เรือเป็นศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของไทยอีกอย่างหนึ่ง ที่เราควรภาคภูมิใจ
หัวข้อถัดไป