สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๐
เล่มที่ ๓๐
เรื่องที่ ๑ ศิลปะการเห่เรือ
เรื่องที่ ๒ หอพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ ปราสาทขอมในประเทศไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายตราสามดวง
เรื่องที่ ๕ ไม้ดอกไม้ประดับ
เรื่องที่ ๖ กล้วย
เรื่องที่ ๗ ปลากัด
เรื่องที่ ๘ คลื่นสินามิ
เรื่องที่ ๙ วัสดุการแพทย์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๐ / เรื่องที่ ๕ ไม้ดอกไม้ประดับ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
     เด็กเด็กจ๋าพี่จะพาชมสวน
เก็บดอกลำดวนมะลิกระดังงา
กุหลาบหลายสีจำปีจำปา
หอมดอกมณฑาพิกุลแก้วขจร
นั่นพุ่มดอกเข็ม
แพงพวยขึ้นเต็มบานชื่นอรชร
อัญชันรสสุคนธ์อุบลพุดซ้อน
ชื่นกลิ่นเกสรสุขใจจริงเอย

จากคำประพันธ์ข้างต้น เด็กๆ นับชื่อดอกไม้ได้กี่ชนิด เมื่อนับแล้วเขียนคำว่า ดอก หน้าชื่อดอกไม้นั้น ก็จะได้ชมดอกไม้ถึง ๑๗ ดอกทีเดียว เสร็จแล้วลองเลือกชื่อดอกไม้ที่ชอบที่สุด บอกเหตุผลว่า ทำไมจึงชอบดอกไม้นั้น ลองวาดรูปประกอบด้วย ถ้าอยากได้ความรู้เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มเติม เชิญเด็กๆ อ่านเรื่องนี้ต่อไป
บ้านของเราไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ หากปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้เป็นสวนเล็กๆ ปลูกในกระถาง หรือปลูกไว้ริมรั้ว โดยหมั่นรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ไม่นานรอบรั้วบ้านจะมีดอกเฟื่องฟ้า ดอกบานบุรี สีสดสวยบานสะพรั่ง ดอกแก้ว และดอกมะลิสีขาว ส่งกลิ่นหอมรวยริน ไม้ดอกไม้ประดับช่วยสร้างบรรยากาศให้บ้านของเราสวยงาม ชีวิตของเราสดชื่นเบิกบาน

เรามาอ่านเรื่องไม้ดอกไม้ประดับกันเถิด
หัวข้อถัดไป