โรคและการรักษา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๐
เล่มที่ ๓๐
เรื่องที่ ๑ ศิลปะการเห่เรือ
เรื่องที่ ๒ หอพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ ปราสาทขอมในประเทศไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายตราสามดวง
เรื่องที่ ๕ ไม้ดอกไม้ประดับ
เรื่องที่ ๖ กล้วย
เรื่องที่ ๗ ปลากัด
เรื่องที่ ๘ คลื่นสินามิ
เรื่องที่ ๙ วัสดุการแพทย์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๐ / เรื่องที่ ๗ ปลากัด / โรคและการรักษา

โรคและการรักษา
โรคและการ รักษา

๑) โรคจุดขาว

เกิดจากสัตว์เซลล์เดียว ชื่อ อิกไทออฟทีเรียส มัลติฟิลิส (Ichthyophthirius multifilis)ซึ่งมักเรียกกันว่า "อิ๊ก" อาการจะเป็นจุดขาวบริเวณลำตัวและเหงือก ขนาดความกว้าง ๐.๕ - ๑.๐ มิลลิเมตร การรักษาให้แช่ปลาในน้ำที่ผสมฟอร์มาลิน๒๕ - ๓๐ ส่วนในล้านส่วน และมาลาไคต์กรีน ๐.๑ ส่วนในล้านส่วน ติดต่อกัน ๓ - ๕ วัน

๒) โรคสนิม

เกิดจากสัตว์เซลล์เดียวชื่อ โอโอดีเนียม (Oodinium sp.) อาการจะมีลักษณะเป็นจุด คล้ายกำมะหยี่สีเหลืองปนน้ำตาลเป็นหย่อมๆ ตามผิวหนังของปลา วิธีรักษา ให้แช่ปลาในน้ำที่ผสมเกลือแกง ๑ % เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง ทุกๆ ๒ วันจนหาย
โรคสนิม เห็นเป็นจุดสีเหลืองปนน้ำตาล เป็นหย่อมๆ
โรคสนิม เห็นเป็นจุดสีเหลืองปนน้ำตาล เป็นหย่อมๆ
๓) โรคที่เกิดจากปลิงใส

เกิดจากปลิงใส ๒ ชนิด คือ ไจโรแด็กไทลัส (Gyrodactylus sp.) และแด็กไทโรไจรัส (Dactyrogyrus sp.) อาการส่วนหัวของปลาจะมีสีซีด ส่วนลำตัวมีสีเข้ม ครีบกร่อน และพบปลิงใสตามลำตัวและเหงือก การรักษาให้แช่ปลาในน้ำผสมด้วยฟอร์มาลิน ๓๐ - ๕๐ ส่วนในล้านส่วน หรือดิปเทอเรกซ์ ๐.๒๕ - ๐.๕ ส่วนในล้านส่วน

๔) โรคเชื้อรา

เกิดจากเชื้อแซโพรเลกเนีย (Saprolegnia sp.) ลักษณะอาการจะเห็นเป็นปุยขาวๆ คล้ายสำลีตรงบริเวณที่เป็นโรค วิธีรักษาให้แช่ปลาในน้ำที่ผสมมาลาไคต์กรีน ๐.๑ - ๐.๒๕ ส่วนในล้านส่วน และฟอร์มาลิน ๒๕ ส่วนในล้านส่วน  เป็นเวลา ๓ วัน
โรคท้องมาน
โรคท้องมาน
๕) โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

อาการที่ปรากฏ คือ มีอาการท้องบวม มีของเหลวในช่องท้องมาก การรักษา ให้แช่ในน้ำ ที่ผสมยาปฏิชีวนะ เช่น ออกซีเททระไซคลินความเข้มข้น ๑๐ - ๒๐ ส่วนในล้านส่วน หรือในน้ำผสมเกลือแกง ๐.๕ % เป็นเวลา ๓ - ๕ วัน
หัว ข้อก่อนหน้า