ความหมายของตู้พระธรรม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๑
เล่มที่ ๓๑
เรื่องที่ ๑ ตู้พระธรรม
เรื่องที่ ๒ วัดญวนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๓ วรรณคดีท้องถิ่น
เรื่องที่ ๔ พรรคการเมืองไทย
เรื่องที่ ๕ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เรื่องที่ ๖ ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ ดาวหาง
เรื่องที่ ๘ ระบบสุริยะ
เรื่องที่ ๙ อัลไซเมอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๑ / เรื่องที่ ๑ ตู้พระธรรม / ความหมายของตู้พระธรรม

 ความหมายของตู้พระธรรม

ความหมายของตู้พระธรรม

ตู้พระธรรม คือ ตู้ไทยโบราณที่มีลักษณะพิเศษเป็นแบบฉบับของไทยโดยเฉพาะ เป็นตู้ไม้ ส่วนใหญ่ตกแต่งด้วยลายรดน้ำซึ่งเขียนลวดลายแบบต่างๆ ลงรักปิดทองตลอดทั้งตู้ จึงทำให้มีผู้นิยมเรียกตามชนิดของสี หรือตามวิธีการเขียนลวดลายว่า ตู้ลายทอง บ้าง ตู้ลายรดน้ำ บ้าง ตู้ดังกล่าวนี้ โดยทั่วไปใช้เป็นตู้เก็บคัมภีร์ใบลาน และหนังสือ ที่เกี่ยวกับพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาของวัดต่างๆ ทั่วพระราชอาณาจักร มาแต่โบราณกาล จึงเรียกกันตามสิ่งที่เก็บอยู่ในตู้ว่า ตู้พระธรรม และถึงแม้ว่าต่อมา จะใช้เก็บรักษาสิ่งของอย่างอื่นภายในวัดที่มิใช่คัมภีร์ใบลาน ก็ยังคงนิยมเรียก ตามอย่างที่คุ้นเคยว่า ตู้พระธรรม 
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป