สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๑
เล่มที่ ๓๑
เรื่องที่ ๑ ตู้พระธรรม
เรื่องที่ ๒ วัดญวนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๓ วรรณคดีท้องถิ่น
เรื่องที่ ๔ พรรคการเมืองไทย
เรื่องที่ ๕ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เรื่องที่ ๖ ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ ดาวหาง
เรื่องที่ ๘ ระบบสุริยะ
เรื่องที่ ๙ อัลไซเมอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๑ / เรื่องที่ ๑ ตู้พระธรรม / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
หนังสือเป็นแหล่งความรู้และสร้างปัญญา เราอยากรู้เรื่องอะไร เราเปิดอ่านได้จากหนังสือ

สารานุกรมเป็นแหล่งอ้างอิง อธิบายเรื่องต่างๆ ที่มีคุณค่า ช่วยให้คำตอบ เพิ่มพูนสติปัญญาของเรา

หนังสือและสารานุกรมจึงมีปกห่อหุ้ม เพื่อรักษาเนื้อหาในเล่มไว้ให้คงทน

คนรักการอ่านนั้นมีหนังสือมากมาย ต้องเก็บรักษาไว้ในหีบ บนชั้น หรือทำตู้เก็บวางหนังสือให้เป็นระเบียบ หยิบก็ง่าย หายก็รู้

เมื่อ ๘๐๐  ปีมาแล้ว เมืองไทยยังไม่มีการพิมพ์หนังสือ ไม่มีเครื่องเขียน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา
การเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า นอกจากการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์แล้ว ยังมีการจารคัมภีร์ เพื่อบันทึกพระธรรมคำสอนไว้บนแผ่นใบลาน

จาร คือ การใช้เหล็กปลายแหลมเรียวเล็กเขียนบนใบลานที่รีดเป็นแผ่นเรียบตัดเป็นสี่เหลี่ยมยาว เย็บเป็นเล่ม เล่มหนึ่งๆ เรียกว่า ผูก
เมื่อมีคัมภีร์หลายผูก ช่างฝีมือจึงสร้างตู้พระธรรมไว้เก็บคัมภีร์เหล่านี้ ตู้พระธรรมมีรูปแบบเฉพาะ และเขียนลวดลาย ลงรักปิดทอง มีคุณค่าสูงส่งทางศิลปะไทย เมื่อมีตู้พระธรรมหลายตู้ จึงต้องสร้างอาคารแบบไทยที่สวยงามและประณีต เพื่อวางตู้พระธรรม เรียกว่า หอไตร

วัดจึงมีหอไตรซึ่งมี
ตู้พระธรรมที่งดงามยิ่ง เป็นเสมือนกับหอสมุดเก็บรักษาคัมภีร์ต่างๆ และพระไตรปิฎกไว้ เพื่อพุทธศาสนิกชน จะได้ศึกษาเล่าเรียนต่อไป
หัวข้อถัดไป