สรุป - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๑
เล่มที่ ๓๑
เรื่องที่ ๑ ตู้พระธรรม
เรื่องที่ ๒ วัดญวนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๓ วรรณคดีท้องถิ่น
เรื่องที่ ๔ พรรคการเมืองไทย
เรื่องที่ ๕ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เรื่องที่ ๖ ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ ดาวหาง
เรื่องที่ ๘ ระบบสุริยะ
เรื่องที่ ๙ อัลไซเมอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๑ / เรื่องที่ ๒ วัดญวนในประเทศไทย / สรุป

 สรุป
สรุป

วัดญวนถือกำเนิดขึ้นพร้อมๆ กับการเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของชาวญวนรุ่นเก่า มีพัฒนาการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มาเป็นระยะเวลานาน การสร้างวัด และการยอมรับนับถือท่ามกลางชุมชนในสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมเมือง แสดงให้เห็นว่า วัดญวนยังคงเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คน การประกอบพิธีกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพิธีกรรม ที่ได้รับอิทธิพลความเชื่อจากจีน ยังคงได้รับการปฏิบัติจนกลายเป็นประเพณีของวัดญวน การผสมกลมกลืนเข้ากับสังคมไทยที่มีสมาชิกเชื้อสายจีนอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้วัดญวนยังดำรงสถานะสถาบันทางศาสนาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคม แต่วัดญวนก็ยังคงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏเด่นชัด คือ การใช้บทสวดมนต์ เป็นภาษาญวน และยังคงเรียกตัวเองว่า "วัดญวน" อย่างไม่เป็นทางการ

วัดถ้ำเขาน้อย ต.ม่วงขุน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
วัดถ้ำเขาน้อย ต.ม่วงขุน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
หัวข้อก่อนหน้า