มรดกภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมของไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๑
เล่มที่ ๓๑
เรื่องที่ ๑ ตู้พระธรรม
เรื่องที่ ๒ วัดญวนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๓ วรรณคดีท้องถิ่น
เรื่องที่ ๔ พรรคการเมืองไทย
เรื่องที่ ๕ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เรื่องที่ ๖ ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ ดาวหาง
เรื่องที่ ๘ ระบบสุริยะ
เรื่องที่ ๙ อัลไซเมอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๑ / เรื่องที่ ๓ วรรณคดีท้องถิ่น / มรดกภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมของไทย

 มรดกภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมของไทย
มรดกภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมของไทย

ในช่วง  ๓๐ - ๔๐  ปี มานี้ มีการสำรวจพบเอกสารตัวเขียน ในรูปของคัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย และสมุดสา ตามวัดในท้องถิ่นต่างๆ เป็นจำนวนมาก เอกสารดังกล่าวนี้มีเนื้อหาที่หลากหลาย มีทั้งตำราสมุนไพร ตำราพิธีกรรม ตำราโหราศาสตร์ กฎหมาย ตำนานบ้านตำนานเมือง และที่มีจำนวนมากที่สุดคือ วรรณคดีท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละภาค พบเป็นจำนวนหลายร้อยเรื่อง จากการค้นพบวรรณคดีท้องถิ่นในภาคต่างๆ ทำให้เกิดการตื่นตัวที่จะรวบรวม วิเคราะห์วิจัย และนำออกเผยแพร่ ทำให้การศึกษาวรรณคดีในประเทศไทยมีขอบเขตกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น

จิตรกรรมฝาผนังเรื่องภูริทัตชาดก ที่ศาลารายวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อ.เด่นชัย จ.แพร่ (ภาพจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม ๑๐)
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องภูริทัตชาดก ที่ศาลารายวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อ.เด่นชัย จ.แพร่
(ภาพจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม ๑๐)
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป