เรื่องที่ ๗ ดาวหาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๑
เล่มที่ ๓๑
เรื่องที่ ๑ ตู้พระธรรม
เรื่องที่ ๒ วัดญวนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๓ วรรณคดีท้องถิ่น
เรื่องที่ ๔ พรรคการเมืองไทย
เรื่องที่ ๕ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เรื่องที่ ๖ ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ ดาวหาง
เรื่องที่ ๘ ระบบสุริยะ
เรื่องที่ ๙ อัลไซเมอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๑ / เรื่องที่ ๗ ดาวหาง

 เรื่องที่ ๗ ดาวหาง

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
แหล่งกำเนิดของดาวหาง
องค์ประกอบทางโคจรของดาวหาง
ทางโคจรของดางหางฮัลเลย์ เปรียบเทียบกับทางโครจรของดาวเคราะห์
อันดับความสว่างและระยะห่างของดาวหาง
หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อดาวหาง
ชะตากรรมของดาวหางและกำเนิดฝนอุกกาบาต
การค้นหาดาวหาง
ดาวหางดวงสำคัญ
ดาวหางที่ปรากฏให้เห็นในประเทศไทย
การสังเกตการณ์ดาวหางฮัลเลย์ ดาวหางเฮียะกุตาเกะ และดาวหางเฮล-บอปป์
การสำรวจดาวหางโดยยานอวกาศ
ความจำเป็นในการสำรวจดาวหาง
ดูเพิ่มเติม
ดวงอาทิตย์
อุปราคา
ท้องฟ้ากลางคืน
ระบบสุริยะ