การค้นหาดาวหาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๑
เล่มที่ ๓๑
เรื่องที่ ๑ ตู้พระธรรม
เรื่องที่ ๒ วัดญวนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๓ วรรณคดีท้องถิ่น
เรื่องที่ ๔ พรรคการเมืองไทย
เรื่องที่ ๕ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เรื่องที่ ๖ ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ ดาวหาง
เรื่องที่ ๘ ระบบสุริยะ
เรื่องที่ ๙ อัลไซเมอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๑ / เรื่องที่ ๗ ดาวหาง / การค้นหาดาวหาง

 การค้นหาดาวหาง
การค้นหาดาวหาง

ในการค้นหาดาวหางมีอุปกรณ์ที่จำเป็น คือ แผนที่ดาวอย่างละเอียด และกล้องโทรทรรศน์ หรือกล้องสองตาอย่างดี แผนที่ดาวอย่างละเอียดควรมีดาวฤกษ์และวัตถุท้องฟ้าอย่างอื่นๆ เช่น กาแล็กซี เนบิวลา กระจุกดาวฤกษ์ที่มีอันดับความสว่างถึง ๙ เป็นอย่างน้อย เช่น แผนที่ดาวยูราโนเมเตรีย ๒๐๐๐ : ๐ (Uranometria 2000 : 0 Deep Sky Atlas)  จัดทำโดย วิล ไทเรียน (Wil Tirion) แบร์รี แรปพาพอร์ต (Barry Rappaport) และ วิลล์ รีมาคลุส (Will Remaklus) มีข้อมูลของดาวฤกษ์จาก ดาวเทียมฮิปพาร์คอส (HIPPARCOS) ในแผนที่ มีดาวฤกษ์มากกว่า ๒๘๐,๐๐๐ ดวง ถึงอันดับความสว่าง ๙.๗๕ นอกจากนั้น มีกระจุกดาวฤกษ์ เนบิวลา และกาแล็กซี รวมกันประมาณ ๓๐,๐๐๐ แห่ง แผนที่ดาวที่ละเอียดมากกว่านี้คือ แผนที่ดาวมิลเลนเนียม (Millennium Star Atlas) จัดทำโดย โรเจอร์ ซินนอตต์ (Roger Sinnott) และไมเคิล เพอร์รีแมน (Michael Perryman) เป็นแผนที่ดาว ที่นำเอาข้อมูลจาก ดาวเทียมฮิปพาร์คอสมาใช้ ในแผนที่มีดาวฤกษ์มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดวง ถึงอันดับความสว่าง ๑๑ พร้อมกระจุกดาวฤกษ์ เนบิวลา และกาแล็กซี มากกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง
กล้องสองตาที่ใช้สำหรับค้นหาดาวหาง
กล้องสองตา
ที่ใช้สำหรับค้นหาดาวหาง
กล้องสองตาอย่างดีที่เหมาะสำหรับค้นหาดาวหาง ควรเป็นกล้องสองตาขนาดใหญ่ เช่น กล้องสองตา ขนาด ๓๒ x ๘๒ ซึ่งหมายความว่า เป็นกล้องที่มีกำลังขยาย ๓๒ เท่า และเลนส์หน้ากล้อง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๒ มิลลิเมตร กล้องสองตาสามารถดูท้องฟ้าได้เป็นมุมกว้างกว่า แต่กำลังขยายน้อยกว่ากล้องโทรทรรศน์
สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักในการค้นหาดาวหาง คือ ต้องใช้ความอดทน มีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอ ควรศึกษาและเรียนรู้ เกี่ยวกับแผนที่ดาวอย่างละเอียด โดยการทดสอบส่องดูดาวหางที่มีผู้พบแล้วและอยู่ในวิสัยที่จะดูได้ เพื่อให้เกิดความชำนาญ การค้นหาดาวหางเป็นสิ่งท้าทายสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่สนใจดาว เพราะยังมีดาวหางอีกจำนวนมากที่รอคอยการค้นพบอยู่เสมอ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป