การสังเกตการณ์ดาวหางฮัลเลย์ ดาวหางเฮียะกุตาเกะ และดาวหางเฮล-บอปป์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๑
เล่มที่ ๓๑
เรื่องที่ ๑ ตู้พระธรรม
เรื่องที่ ๒ วัดญวนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๓ วรรณคดีท้องถิ่น
เรื่องที่ ๔ พรรคการเมืองไทย
เรื่องที่ ๕ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เรื่องที่ ๖ ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ ดาวหาง
เรื่องที่ ๘ ระบบสุริยะ
เรื่องที่ ๙ อัลไซเมอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๑ / เรื่องที่ ๗ ดาวหาง / การสังเกตการณ์ดาวหางฮัลเลย์ ดาวหางเฮียะกุตาเกะ และดาวหางเฮล-บอปป์

 การสังเกตการณ์ดาวหางฮัลเลย์ ดาวหางเฮียะกุตาเกะ และดาวหางเฮล-บอปป์
การสังเกตการณ์ดาวหางฮัลเลย์ ดาวหางเฮียะกุตาเกะ และดาวหางเฮล-บอปป์

ปัจจุบันเมื่อมีข่าวการค้นพบดาวหางดวงใหม่ที่พอจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า คนไทยจะให้ความสนใจมาก โดยเฉพาะในโอกาส ที่ดาวหางฮัลเลย์กลับมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เยาวชนตลอดทั้งผู้ใหญ่ทุกระดับได้ ติดตาม และตื่นเต้นกันมากเป็นพิเศษ เพราะมีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้า โดยรู้วันเวลาที่ดาวหางจะปรากฏชัดเจน ณ ที่ต่างๆ ในช่วงนั้น ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ซึ่งมีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ทางด้านดาราศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวกับดาวหางฮัลเลย์เกือบตลอดทั้งปี เช่น การแสดงทางท้องฟ้าเรื่อง ดาวหางฮัลเลย์ ในห้องฉายดาว การจัดนิทรรศการเรื่องดาวหางฮัลเลย์ การบรรยาย และการตั้งกล้องโทรทรรศน์ เพื่อดูดาวหางฮัลเลย์สำหรับประชาชน ณ ที่ต่างๆ สื่อมวลชนทุกสาขานำเรื่องดาวหางฮัลเลย์ ออกเผยแพร่อย่างกว้างขวาง นอกจากท้องฟ้าจำลองฯ แล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่ตอบสนอง ความอยากรู้อยากเห็นดาวหางฮัลเลย์ ของคนไทยทั่วประเทศ อาทิ สมาคมดาราศาสตร์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ตลอดจน ผู้ที่มีกล้องสองตา และกล้องโทรทรรศน์โดยทั่วไป นับว่า ดาวหางฮัลเลย์ได้ช่วยกระตุ้นเยาวชนไทยให้สนใจดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้น


ดาวหางฮัลเลย์ ที่ ศ.ดร. ระวี  ภาวิไล บันทึกภาพได้ที่แคมป์สน เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ผลพลอยได้จากการกลับมาของดาวหางฮัลเลย์ครั้งสุดท้าย ทำให้ประเทศไทยมีความพร้อม ในการติดตามดาวหางมากขึ้น เช่น มีอุปกรณ์ในการบันทึกและเผยแพร่ดีขึ้น มีผู้สนใจ และถ่ายภาพดาวหางได้ในระดับนานาชาติ ทั้งในองค์กรของรัฐและเอกชน จำนวนมากขึ้น ทำให้ได้ภาพดาวหางเฮียะกุตาเกะ และดาวหางเฮล-บอปป์ ในบรรยากาศของประเทศไทยหลายภาพ เช่น ภาพดาวหางเฮล-บอปป์และศาลาการเปรียญ ของวรวิทย์ และเอกชัย ตันวุฒิบัณฑิต ภาพดาวหางเฮล-บอปป์ และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ของจันที วินทะไชย์
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป