วิวัฒนาการของการเล่นแสดงหุ่น - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 32
เล่มที่ ๓๒
เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์
เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย
เรื่องที่ ๓ หนังสือโบราณของไทย
เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ ๕ เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์
เรื่องที่ ๘ นาโนเทคโนโลยี
เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๒ / เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย / วิวัฒนาการของการเล่นแสดงหุ่น

วิวัฒนาการของการเล่นแสดงหุ่น
วิวัฒนาการ ของการเล่นแสดงหุ่น

หลังจากเวลาผ่านไปหลายศตวรรษ แนวนิยมการเล่นแสดงหุ่นค่อยๆ เปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค์ทางศาสนามาเป็นการสนองประโยชน์ ด้านการบันเทิงทางฝ่ายโลก ผู้ชมการเล่นแสดงหุ่นได้ขยายวงกว้างมากขึ้น เข้าไปสู่ผู้คนทั่วไปการแสดงหุ่นจึงมีการพัฒนาให้มีความหลากหลายในรูปแบบมากขึ้น ทั้งวิธีการเล่นแสดงหุ่นที่มีคนเชิดเพียงคนเดียวที่ร่อนเร่ไปแสดงตามที่ ต่างๆไปจนถึง การแสดงหุ่นในโรงละครที่หรูหรา ตลอดจนบุคลิกลักษณะและรูปลักษณ์ของตัวหุ่นโดยปรับเปลี่ยนไปตามบุคลิก ลักษณะของผู้คนตามภูมิประเทศ และเส้นทาง ที่การแสดงหุ่นเดินทางผ่านไป และด้วยเหตุนี้แต่ละประเทศ จึงมีหุ่น และวิธีการแสดง ที่มีลักษณะกลมกลืนกับสภาพพื้นบ้านพื้นเมืองของตนเอง
การแสดงหุ่นละครเล็กเรื่องกูรมาวตาร ตำนานพระราหูของนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)
การแสดงหุ่นละครเล็กเรื่องกูรมาวตาร ตำนานพระราหูของนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์)
การแสดงหุ่นเป็นมหรสพที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และกลายมาเป็นส่วนหนึ่ง ของการดำเนินชีวิต เรื่องราวที่ใช้แสดงมีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเรื่องราวชีวิตจริง ของมนุษย์ มีการเขียนบทเพื่อใช้แสดงหุ่นนับเป็นพันๆ เรื่อง โดยกวีและนักปราชญ์ จำนวนมาก และมีการฝึกฝนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นแสดงหุ่น เช่น ผู้ประดิษฐ์ตัวหุ่น ผู้ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องประดับสำหรับหุ่น ผู้อ่านบท นักดนตรี ผู้เชิดหุ่น และอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก  
หัว ข้อก่อนหน้า หัว ข้อถัดไป