ความแตกต่างระหว่างหุ่นกระบอกไทยกับหุ่นกระบอกของประเทศอื่นๆ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 32
เล่มที่ ๓๒
เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์
เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย
เรื่องที่ ๓ หนังสือโบราณของไทย
เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ ๕ เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์
เรื่องที่ ๘ นาโนเทคโนโลยี
เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๒ / เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย / ความแตกต่างระหว่างหุ่นกระบอกไทยกับหุ่นกระบอกของประเทศอื่นๆ

ความแตกต่างระหว่างหุ่นกระบอกไทยกับหุ่นกระบอกของประเทศอื่นๆ
หุ่นกระบอกของญี่ปุ่น มีขนาด ๑.๒๐ เมตร ผู้เชิดยืนเชิดอยู่หลังหุ่นบนพื้นในระดับเดียวกับตัวหุ่น
หุ่นกระบอกของญี่ปุ่น มีขนาด ๑.๒๐ เมตร ผู้เชิดยืนเชิดอยู่หลังหุ่นบนพื้นในระดับเดียวกับตัวหุ่น

หุ่นกระบอกของเวียตนามต้องมีน้ำเป็นส่วนหนึ่งของฉาก ผู้เชิดจะนั่งหรือยืนเชิดอยู่ในน้ำที่ข้างหลังฉาก จึงมีชื่อเรียกว่า "หุ่นน้ำ"
หุ่นกระบอกของเวียตนามต้องมีน้ำเป็นส่วนหนึ่งของฉาก ผู้เชิดจะนั่งหรือยืนเชิดอยู่ในน้ำที่ข้างหลังฉาก จึงมีชื่อเรียกว่า "หุ่นน้ำ"
ความ แตกต่างระหว่างหุ่นกระบอกไทยกับหุ่นกระบอกของประเทศอื่นๆ

ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการเชิดแสดงหุ่นกระบอกในประเทศอื่นๆ บางประเทศ แต่เพียงสังเขป เพื่อเปรียบเทียบกับหุ่นกระบอกของไทย

หุ่นกระบอกของกลุ่มประเทศทางตะวันออกไกล เช่น จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม อาจมีขนาด วิธีการสร้าง ตลอดจนวิธีการเชิดแสดงแตกต่างกันออกไปบ้างในแต่ละประเทศ หุ่นกระบอกของจีน และของเวียดนาม มีขนาดความสูงไล่เลี่ยกับของไทย คือ ประมาณ ๓๐ - ๕๐ เซนติเมตร ส่วนหุ่นกระบอกของญี่ปุ่นมีขนาดความสูงประมาณ ๑.๒๐ เมตร หุ่นกระบอก ๑ ตัว ต้องใช้ผู้เชิดถึง ๓ คนเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ วิธีการเชิด ยังมีความแตกต่างจากการเชิดหุ่นกระบอกของไทยด้วย โดยยืนเชิดหุ่นอยู่บนพื้นข้างๆ ในระดับเดียวกันกับตัวหุ่น แต่การเชิดหุ่นของไทย ผู้เชิดอยู่ด้านล่างของตัวหุ่น

ชาวเกาะซิซิลี ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีการเชิดแสดงหุ่นกระบอกเป็นประเพณีนิยม เช่นเดียวกัน ลักษณะของหุ่นกระบอกมีขนาดความสูง และน้ำหนัก ใกล้เคียงกับหุ่นกระบอก ของญี่ปุ่น ความแตกต่างอยู่ที่วิธีเชิดแสดง หุ่นกระบอกของชาวเกาะซิซิลี ใช้กระบอกไม้ผูกมัดตรึงติดอยู่กับส่วนบนศีรษะของหุ่น ผู้เชิดแสดงอยู่ด้านบนของโรงหุ่น เพื่อคอยควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆ ของหุ่นกระบอกจากข้างบน เหมือนการเชิดหุ่นชักสายเชิด

เวียดนามก็มีการเชิดแสดงหุ่นกระบอกเป็นมหรสพเช่นเดียวกัน หุ่นกระบอกของเวียดนาม มีขนาดและรูปร่าง ไล่เลี่ยกับหุ่นกระบอกของไทยและของจีน เวียดนามมีวิธีเชิดแสดงหุ่นกระบอก ที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนการเล่นหุ่นกระบอก ในประเทศอื่นใด คือ ผู้เชิดหุ่นกระบอกจะเชิดแสดงใต้น้ำ ดังนั้น บางครั้งจึงมีผู้เรียกหุ่นกระบอกของประเทศเวียดนามว่า "หุ่น น้ำ" ทั้งนี้ ผู้เชิดหุ่นจะยืน หรือนั่ง อยู่ในน้ำ โดยแขนของผู้เชิดอยู่ใต้ผิวน้ำ แล้วชูหุ่นกระบอกให้พ้นน้ำขึ้นมา ผู้ชมจะมองไม่เห็นแขนและมือของผู้เชิด โรงหุ่นกระบอกของเวียดนาม จึงต้องสร้างที่ว่างบริเวณพื้นเวทีเป็นสระน้ำ แม้ว่าหุ่นกระบอกของเวียดนาม จะเชิดแสดงจากด้านล่าง เช่นเดียวกับหุ่นกระบอก ของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน แต่ผู้เชิดแสดงต้องใช้น้ำเป็นส่วนหนึ่งของฉากเสมอ ดังนั้น เนื้อเรื่องที่เหมาะแก่การนำมาแสดงหุ่นกระบอก ในประเทศเวียดนาม จึงมักมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพื้นน้ำ ท้องทะเลต่างๆ และมักมีพญามังกร และสัตว์น้ำ ชนิดต่างๆ เป็นตัวละครชูโรง ทำให้สนุกสนานน่าสนใจ
หัว ข้อก่อนหน้า หัว ข้อถัดไป