สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 32
เล่มที่ ๓๒
เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์
เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย
เรื่องที่ ๓ หนังสือโบราณของไทย
เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ ๕ เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์
เรื่องที่ ๘ นาโนเทคโนโลยี
เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๒ / เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ชีวิตประจำวันของคนเรามีกิจกรรมมากมาย เช่น ตื่นนอนก็เข้าห้องน้ำ แปรงฟัน อาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร เดินทางไปโรงเรียน หรือไปทำงาน ตอนกลางวันก็เรียนหรือทำงาน ส่วนช่วงเย็นก็อาจออกกำลังกาย เล่นกีฬา ทำอาหาร ทำการบ้าน ทำงานบ้าน กลางคืนก็นอน

ในการทำกิจกรรมต่างๆ นั้น ส่วนมากต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ร่วมด้วย อาทิ เมื่อเราเข้าห้องน้ำ จะปัสสาวะอุจจาระ ก็ต้องมีส้วม เมื่อจะอาบน้ำ ก็ต้องมีภาชนะสำหรับใส่น้ำและตักน้ำ หรือฝักบัว หรืออ่างน้ำ ตลอดจนสบู่ เพื่อทำความสะอาดร่างกาย เวลาแปรงฟันก็ต้องใช้แปรงสีฟันและยาสีฟัน

ถ้าสิ่งของที่เราต้องใช้ ไม่เหมาะสมกับตัวเรา อาจทำให้เราทำสิ่งต่างๆ ไม่สะดวก คนที่อาบน้ำจากโอ่งหรืออ่างที่ก่อขึ้น ถ้าโอ่งหรืออ่างสูงเกินไป ก็อาจตักน้ำลำบาก ทำความสะอาดลำบาก เตี้ยเกินไป ก็ใส่น้ำได้น้อย เวลาเราแปรงฟัน ถ้าด้ามแปรงสีฟันยาวหรือสั้นเกินไป ก็แปรงฟันไม่สะดวก ส่วนที่เป็นขนแปรงถ้าแข็งหรือนิ่มเกินไป ก็มีผลต่อความสะอาดและสุขภาพของฟันและเหงือก ถ้าเก้าอี้ และโต๊ะไม่เหมาะกับคนนั่ง ก็นั่งไม่สบาย ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อย มีผลให้การทำงานหรือเรียนไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
การออกแบบ การสร้าง และการจัดวางสิ่งของในห้องหรือสถานที่ต่างๆ ก็มีความสำคัญ จะช่วยให้คนที่อยู่ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ในสถานที่นั้น มีความสะดวกสบายในการทำกิจกรรม ช่วยให้มีร่างกายและจิตใจดี มีผลต่อการดำรงชีวิตที่ดี และการทำกิจการงานต่างๆ ก็จะได้ผลดี ตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย แต่คนไม่ค่อยให้ความสำคัญคือ ห้องน้ำ ถ้าจัดตำแหน่งของส้วม ที่อาบน้ำ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ไม่เหมาะสม ก็จะไม่สะดวกต่อการใช้งานและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็กๆ

อีกตัวอย่างคือ ในการผ่าตัด สิ่งที่สำคัญมากคือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ และตำแหน่งของผู้ทำงาน คือ แพทย์ และผู้ช่วย ได้มีการศึกษาว่า ถ้าให้แพทย์หยิบอุปกรณ์ผ่าตัดด้วยตนเอง จะทำให้แพทย์เสียเวลาในการหยิบอุปกรณ์พอๆ กับเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด จึงมีการเปลี่ยนกระบวนการให้มีผู้หยิบอุปกรณ์ส่งให้ตามที่แพทย์สั่ง โดยผู้ส่งอยู่ในระยะ และทิศทาง ที่ศัลยแพทย์สามารถหยิบจับอุปกรณ์ได้ทันทีและถนัดมือ
หัวข้อถัดไป