สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 32
เล่มที่ ๓๒
เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์
เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย
เรื่องที่ ๓ หนังสือโบราณของไทย
เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ ๕ เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์
เรื่องที่ ๘ นาโนเทคโนโลยี
เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๒ / เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เด็กๆ เคยมีเพื่อนเป็น "เด็กออทิสติก" บ้างไหม เด็กออทิสติกมีรูปร่างหน้าตาเป็นปกติเหมือนเด็กทั่วๆ ไป แต่จะชอบแยกตัวอยู่คนเดียว เพราะเขาเล่นกับเด็กคนอื่นไม่เป็น บางคนซุกซน วิ่งไปวิ่งมา กระโดดส่งเสียงดังอยู่คนเดียว โดยไม่สนใจผู้อื่น

เด็กออทิสติกไม่ค่อยหันหาเสียงเรียกของคุณครูหรือเพื่อนๆ ไม่สนใจที่จะมองหน้าคนที่พูดกับเขา จะเห็นว่า เขาไม่ชอบมองสบตากับใคร ถ้าสนใจ เขาจะมองเพื่อนๆ โดยการเหล่ตามองเป็นส่วนใหญ่

เด็กออทิสติก ส่วนมากไม่ชอบให้ใครไปจับต้องตัวเขา แต่เขาจะเป็นฝ่ายจับมือคนที่อยู่ใกล้ๆ เขา เพื่อให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่เขาต้องการ

บางครั้งเด็กออทิสติกก็อยากมีเพื่อน อยากทักทายเพื่อน เล่นกับเพื่อน แต่เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร อาจจะเข้ามาตี มาผลัก หรือวิ่งชนเพื่อน จนเพื่อนนึกว่าเด็กออทิสติกมารังแก หรือเล่นกับเพื่อนไม่เป็น อาจจะหยิบสิ่งของของเพื่อนแล้ววิ่งหนี เพื่อให้เพื่อนไล่จับ

เด็กออทิสติก บางคนจะพูดเลียนคำถามของคุณครูหรือคำพูดของเพื่อน ตอบคำถามไม่ถูกต้อง เพราะเขาเข้าใจอะไรยาก และพูดคุยกับใครไม่เป็น เขาจึงชอบพูดคนเดียว บางครั้งเขาก็พูดภาษาที่เพื่อนฟังไม่เข้าใจ ชอบพูดเรื่องซ้ำๆ ที่เขาชอบ

เด็กออทิสติก มีหน้าตาเฉยเมย แต่บางครั้งจะหัวเราะหรือร้องไห้ไม่สมเหตุสมผล เช่น หัวเราะ เมื่อเห็นเพื่อนๆ ถูกครูดุ เขาจะไม่รู้ว่าเพื่อนกำลังไม่สบายใจ เพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องการแสดงออกทางอารมณ์ของคน

อย่างไรก็ตาม เด็กออทิสติกจะมีความสามารถพิเศษในด้านความจำ คิดเลขเก่ง วาดรูปเก่ง

ถ้าเด็กๆ มีเพื่อนเป็นเด็กออทิสติก ควรให้ความช่วยเหลือเขา เป็นเพื่อนกับเขา สอนให้เขาเล่นกับเพื่อนๆ ไม่ล้อเลียนหรือรังแกเขา เพราะเขาจะสู้คนไม่เป็น ไม่รู้จักหลีกเลี่ยงจากอันตรายต่างๆ ถ้าเขามีเพื่อนที่ดี เขาก็จะมีความสุข และสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนได้ เหมือนเด็กปกติทั่วไป
หัวข้อถัดไป