การเรียบเรียงเสียงประสาน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง / การเรียบเรียงเสียงประสาน

 การเรียบเรียงเสียงประสาน
การเรียบเรียงเสียงประสาน

การเรียบเรียงเสียงประสานเป็นการปรับแต่งเสียงดนตรี และเสียงนักร้อง ให้ออกมาผสมผสานกลมกลืนกันอย่างไพเราะ ผู้ที่จะเรียบเรียงเสียงประสานได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดนตรีเป็นอย่างดี ผู้เรียบเรียงเสียงประสานจะทำหน้าที่เรียบเรียงดนตรี โดยนำทำนองเพลง (melody) จากผู้ประพันธ์ทำนอง ไปเรียบเรียงให้นักดนตรีเล่น เพื่อประกอบการขับร้อง เพลงที่ได้รับความนิยมมักจะเป็นเพลงที่มีการเรียบเรียงเสียงประสาน ของเครื่องดนตรี ที่เหมาะสม กลมกลืน และช่วยสร้างความไพเราะให้กับบทเพลง ผู้เรียบเรียงเสียงประสานจึงต้องมีความรู้ความชำนาญ ในเครื่องดนตรีทุกชนิด เพื่อที่จะนำคุณสมบัติของเสียงที่เกิดขึ้น เข้ามาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

สายันห์  สัญญา (คนที่ ๔ จากซ้าย) เมื่อครั้งเป็นหาเครื่องในวงดนตรีของผ่องศรี  วรนุช
สายันห์  สัญญา (คนที่ ๔ จากซ้าย) เมื่อครั้งเป็นหาเครื่องในวงดนตรีของผ่องศรี  วรนุช

หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป