ผู้ชม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง / ผู้ชม

 ผู้ชม
ผู้ชม

ผู้ชม คือ ประชาชนทั่วไปที่นิยมฟังและชมการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่ง ซึ่งมีอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะต่างจังหวัด อายุตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยทำงาน ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อย มีการศึกษาระดับปานกลางถึงระดับน้อย

ผู้ชมจะมอบพวงมาลัยดอกไม้สด หรือพวงมาลัยติดธนบัตร หรือสิ่งของ ให้แก่นักร้องที่ตนชื่นชอบ
ผู้ชมจะมอบพวงมาลัยดอกไม้สด หรือพวงมาลัยติดธนบัตร หรือสิ่งของ ให้แก่นักร้องที่ตนชื่นชอบ

การแสดงความนิยมชมชอบของผู้ชม ที่มีต่อนักร้องที่ตนชื่นชอบ คือ การช่วยสนับสนุน ซื้อผลงานของนักร้องผู้นั้น หรือการซื้อบัตรชมการแสดง ซึ่งเวลาชมการแสดงของนักร้อง ที่ตนนิยม นอกจากจะปรบมือแสดงความชื่นชมแล้ว ยังมีการมอบสิ่งของ เช่น พวงมาลัยคล้องคอ ของขวัญ ให้นักร้องในเวลาที่ร้องเพลงจบ หรือในช่วงที่ดนตรีบรรเลงคั่นเพลง พวงมาลัยมีทั้งแบบที่ซื้อจากหน้างาน ซึ่งมักเป็นการจำหน่ายของวงดนตรีวงนั้นๆ เอง หรือเจ้าภาพนำมาจำหน่าย และแบบที่ผู้ชมจัดเตรียมมาเอง รูปแบบของพวงมาลัยอาจแบ่งได้ ๔ ลักษณะ ได้แก่ 

๑)  พวงมาลัยที่ทำจากดอกไม้สด เช่น ดอกดาวเรือง ดอกมะลิ และอื่นๆ   
๒) พวงมาลัยที่ทำจากริบบิ้นคล้องกันเป็นลูกโซ่ 
๓) พวงมาลัยที่ทำจากธนบัตร และ
๔) พวงมาลัยที่มีลักษณะผสมผสานกัน  เช่น  พวงมาลัยดอกดาวเรืองติดธนบัตร

นักร้องที่ได้รับความนิยมจะดูได้จากปริมาณของพวงมาลัยที่ได้รับ บางคนได้รับพวงมาลัยคล้องคอท่วมศีรษะ การมอบพวงมาลัยนั้น ผู้ชมจะเดินมาข้างหน้าเวที รอจนนักร้องร้องเพลงจบ หรือในช่วงที่มีดนตรีบรรเลงคั่นเพลง นักร้องก็จะก้มลงรับ อาจจะให้ผู้ชมสวมให้ หรือรับมาคล้องคอเอง และเมื่อมีปริมาณมาก ก็จะมีเจ้าหน้าที่ในวงมาช่วยรับ เงินที่ติดมากับพวงมาลัย นักร้องอาจรับไปทั้งหมด หรือแบ่งกันภายในวงแล้วแต่กรณี รายได้ที่ได้รับจากพวงมาลัยอาจสูงกว่าหนึ่งแสนบาท ต่อการแสดงแต่ละครั้ง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป