การแพร่หลายของเพลงลูกทุ่ง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง / การแพร่หลายของเพลงลูกทุ่ง

 การแพร่หลายของเพลงลูกทุ่ง
การแพร่หลายของเพลงลูกทุ่ง

สาเหตุที่เพลงลูกทุ่งได้รับความนิยมมาตลอดนั้น เนื่องจากเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่ฟังง่าย เข้าใจง่าย ไม่มีปัญหาเรื่องอายุ และการศึกษามาเป็นตัวกำหนด เนื้อหาของเพลงเป็นชีวิตจริงใกล้ตัว เพลงลูกทุ่งจึงเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วประเทศ
เพลงลูกทุ่งในรูปแบบมิวสิกวิดีโอ เป็นสื่อเผยแพร่ที่เข้าถึงผู้ชมได้อย่างกว้างขวาง
เพลงลูกทุ่งในรูปแบบมิวสิกวิดีโอ เป็นสื่อเผยแพร่ที่เข้าถึงผู้ชมได้อย่างกว้างขวาง
สื่อที่ช่วยให้เพลงลูกทุ่งได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีต คือ วิทยุกระจายเสียง วิทยุทรานซิสเตอร์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีราคาถูก ขนาดกะทัดรัด พกพาได้สะดวก จึงเป็นสื่อนำเพลงลูกทุ่งทั้งใหม่และเก่าออกไปสู่ผู้ฟังอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในสมัยก่อน ที่ชนบทบางแห่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และยังไม่มีโทรทัศน์ ชาวบ้านจึงต้องเปิดวิทยุ เพื่อเป็นสิ่งให้ความบันเทิง โดยเฉพาะคลื่นเอ.เอ็ม. (A.M.) ซึ่งมีรัศมีกว้างไกลทั่วประเทศมากกว่าคลื่นเอฟ.เอ็ม. (F.M.) นอกจากนั้นก็มีสื่อโทรทัศน์ ที่มีการเผยแพร่ ทั้งรูปแบบการแสดงบนเวที และมิวสิกวิดีโอ ทำให้เพลงลูกทุ่งสามารถเข้าถึงผู้ชมทั้งภาพและเสียง อย่างสมบูรณ์แบบ
มิวสิกวิดีโอเป็นสื่อเผยแพร่ที่สำคัญ เนื่องจากมีทั้งภาพนักร้องและเสียง นอกจากนี้ยังอาจทำเป็นภาพยนตร์หรือละครสั้น ที่มีเนื้อหาสาระตามเนื้อเพลง ทำให้น่าสนใจ ชวนติดตาม เป็นสื่อที่เข้าถึงความรู้สึกผู้ชมได้มากกว่า
ในระยะแรกนั้น เพลงลูกทุ่งได้รับการบันทึกเสียงในรูปแบบของแผ่นเสียง ซึ่งมีราคาสูง จนกระทั่งมีแถบบันทึกเสียงหรือเทปคาสเซ็ตต์ที่มีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย เป็นที่นิยมของผู้ฟังทั่วไป จนกระทั่งมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ในรูปแบบของแผ่นวีซีดีและดีวีดี ที่มีภาพจากมิวสิกวิดีโอ มาแทนที่ม้วนวิดีโอแบบเดิม รวมถึงระบบการบันทึกแบบ MP3 ซึ่งสามารถบรรจุได้มากกว่า ๑๐๐ เพลง เพลงลูกทุ่งในรูปแบบมิวสิกวิดีโอ เป็นสื่อเผยแพร่ที่เข้าถึงผู้ชมได้อย่างกว้างขวาง
เพลงลูกทุ่งในรูปแบบมิวสิกวิดีโอ เป็นสื่อเผยแพร่ที่เข้าถึงผู้ชมได้อย่างกว้างขวาง
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการสื่อสารไร้สาย ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้สามารถรับฟังเพลงลูกทุ่งได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้คนทั่วโลกต่างอยู่ในโลกของการสื่อสารไร้สาย จึงสามารถรับฟังเพลงลูกทุ่งได้ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ โดยเฉพาะในระบบอินเทอร์เน็ต จากที่เคยต้องชมรายการโทรทัศน์ วิทยุ ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือวิทยุ ก็สามารถเปิดดูได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และยังสามารถเรียกย้อนหลังรายการที่เคยออกอากาศไปแล้วนั้นมาชมได้อย่างไม่จำกัด เนื่องจากเพลงลูกทุ่งก็ได้ปรับตัวให้ทันกับกระแสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป