สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
มนุษย์รุ่นแรกของโลกเกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาเมื่อราว ๗ - ๔ ล้านปีมาแล้ว มีหลายกลุ่ม และมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เพราะมีรูปร่างลักษณะที่ต่างกัน เช่น มนุษย์กลุ่มออร์โรริน มนุษย์กลุ่มออสตราโลพิเทคัส มนุษย์รุ่นแรกๆ มีรูปร่างเล็ก สมองก็เล็กด้วย ลักษณะคล้ายชิมแปนซี แต่เดินสองเท้า ไม่เดินสี่เท้าอย่างชิมแปนซี มนุษย์รุ่นแรกๆ อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละประมาณ ๑๐ - ๒๐ คน กินอาหารจำพวกใบไม้ พืช รากพืช และสัตว์เล็ก เช่น แมลง รวมทั้งปลวกด้วย
ต่อมาจึงมีมนุษย์กลุ่มใหม่เกิดขึ้น ราว ๒ ล้านกว่าปีที่ผ่านมา มนุษย์กลุ่มนี้มีสมองใหญ่ขึ้นกว่ากลุ่มแรก เราตั้งชื่อว่า มนุษย์โฮโม (คำว่า โฮโม แปลว่า มนุษย์) มนุษย์ โฮโม มีความฉลาดและมีสติปัญญาสูงกว่ามนุษย์กลุ่มแรก พวกเขารู้จักทำเครื่องมือขึ้นใช้ เครื่องมือที่ทำขึ้นมานี้ เรียกว่า เครื่องมือหิน เพราะทำจากหิน ใช้สำหรับล่าสัตว์ บางครั้งก็ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้เล็กๆ มีหลายกลุ่มเช่นเดียวกับมนุษย์รุ่นแรก บางกลุ่มเดินทางออกจากทวีปแอฟริกาไปยังที่อื่นๆ ของโลก เช่น อพยพเข้าไปในทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป พวกเขานอนในถ้ำ เวลากลางวันก็ออกทำมาหากิน รู้จักช่วยกันหาอาหาร และเริ่มรู้จักก่อไฟให้ความอบอุ่น และทำอาหารด้วย ถือว่า มนุษย์โฮโมมีความสามารถมากที่อาศัยอยู่ในดินแดน ที่มีอากาศหนาวเย็นในทวีปยุโรปได้ มนุษย์โฮโมอาศัยอยู่ในโลกได้นานนับแสนปีก่อนที่จะสูญพันธุ์ไป

ต่อมาประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว ก็มีมนุษย์รุ่นใหม่เกิดขึ้นอีกในทวีปแอฟริกา เรียกชื่อมนุษย์กลุ่มนี้ว่า มนุษย์ โฮโมเซเปียนส์ ถือเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในปัจจุบัน พวกนี้กระจายกันอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกา 
มนุษย์ โฮโมเซเปียนส์ ฉลาดหลักแหลมกว่ามนุษย์ทุกกลุ่มที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพราะมีสมองใหญ่ รู้จักทำเครื่องมือต่างๆ มากมายทั้งเครื่องมือหิน เครื่องมือกระดูก และเครื่องมือไม้ อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ รู้จักสร้างกระท่อม สร้างบ้าน และยังรู้จักสร้างสรรค์งานศิลปะ อาทิ ภาพเขียนหรือภาพวาดตามผนังถ้ำ ภาพแกะสลัก รวมทั้งงานประติมากรรมอีกด้วย โดยนำดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปสัตว์และรูปมนุษย์ มนุษย์ โฮโมเซเปียนส์ มีวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่ง ที่มนุษย์รุ่นก่อนไม่เคยมี คือ ประเพณีการฝังศพ เมื่อมีคนตาย ก็จะขุดหลุมฝังศพ และใส่สิ่งของ เช่น เครื่องประดับร่างกาย เครื่องมือหิน ลงไปในหลุมด้วย นอกจากนี้มนุษย์โฮโมเซเปียนส์ ยังมีภาษาพูดของตนเหมือนมนุษย์ปัจจุบัน
หัวข้อถัดไป