สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
อาหาร หมายถึง สิ่งที่เรากินทุกวัน เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต อาหารเป็นสิ่งจำเป็นที่คนเราทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็ก เพราะร่างกายต้องการพลังงานและสารอาหารต่างๆ ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อ รวมทั้งสร้างภูมิต้านทานโรคให้พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรง  
อาหาร แบ่งออกได้เป็น ๕ หมู่ ได้แก่

หมู่ที่ ๑ เนื้อสัตว์ ไข่ นม และถั่วเมล็ดแห้ง

หมู่ที่ ๒ ข้าว แป้ง เผือก มัน และน้ำตาล

หมู่ที่ ๓ ไขมันต่างๆ เช่น ไขมันจากสัตว์ ไขมันจากพืช

หมู่ที่ ๔ ผักต่างๆ เช่น ผักบุ้ง ตำลึง คะน้า ฟักทอง ถั่วฝักยาว

หมู่ที่ ๕ ผลไม้ต่างๆ เช่น กล้วย ส้ม มะละกอ มะม่วง ลำไย ขนุน เงาะ    

การที่คนเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีนั้น จะต้องวางรากฐานมาตั้งแต่ยังเล็ก โดยขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินเป็นสำคัญ

เด็กต้องกินอาหารวันละ ๓ มื้อ และควรมีชนิดของอาหารคละกันให้ครบทั้ง ๕ หมู่ เพื่อให้มีสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุ ซึ่งมีอยู่ในอาหารชนิดต่างๆ รวมทั้งน้ำด้วย

การกินอาหารที่มีประโยชน์ครบส่วน รวมทั้งการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน นอกจากจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีพัฒนาการที่ดีแล้ว การสร้างนิสัยการกินอาหารที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม จะช่วยให้มีภูมิต้านทานโรค และป้องกันความเสี่ยงจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรคหัวใจและหลอดเลือด อันอาจเกิดขึ้นจากการกินอาหารไม่ถูกหลักเมื่อเติบโตขึ้นด้วย  

ขอให้เด็กๆ ระลึกไว้เสมอว่า "สร้างนิสัยการกินอาหารที่ดี คุ้มชีวีปราศจากโรคภัย
"
หัวข้อถัดไป