เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย

 เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 บทนำ
 ลักษณะของหอยทะเล
 ลิ่นทะเลหรือหอยแปดเกล็ด
 หอยกาบเดี่ยวและทากทะเล
 หอยกาบคู่
 หอยงาช้าง
 หอยงวงช้างมุกและหอยงวงช้างกระดาษ
 หอยที่เป็นอาหาร
 เปลือกหอยในวิถีชีวิตของคนไทย
ดูเพิ่มเติม
 หอยเป๋าอื้อ
 เงินตรา
 ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
 อัญมณี
 สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน