ลิ่นทะเลหรือหอยแปดเกล็ด - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย / ลิ่นทะเลหรือหอยแปดเกล็ด

 ลิ่นทะเลหรือหอยแปดเกล็ด
ลิ่นทะเลหรือหอยแปดเกล็ด (Class Polyplacophora)

ลิ่นทะเล (Chiton) มีลำตัวแบน เป็นรูปไข่ ด้านหลังโค้ง มีเปลือกหรือแผ่นเกล็ดจำนวน ๘ แผ่น เรียงซ้อนเหลื่อมกัน คล้ายกระเบื้องมุงหลังคา คลุมจากหัวถึงท้ายตัว บางชนิดมีเปลือกขนาดเล็กมาก ลิ่นทะเลไม่มีตา ไม่มีหนวด ตีนใหญ่แข็งแรง อยู่ทางด้านท้อง ใช้เกาะติดกับก้อนหิน  พบในเขตชายฝั่งบริเวณที่น้ำทะเลขึ้นถึงจนถึงระดับลึกกว่า ๖๐๐ เมตร เปลือกมีสีคล้ำ เช่น สีน้ำตาลเข้ม เทา ดำ อาหารคือ สาหร่ายขนาดเล็กที่เป็นประเภทเกาะติด ฟองน้ำ เพรียงหิน โดยใช้แผ่นขูด รวบรวมอาหารเข้าสู่ช่องปาก หอยแปดเกล็ดเคลื่อนที่ได้ช้ามาก หากในบริเวณที่อาศัยมีอาหารอุดมสมบูรณ์ ก็แทบจะไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปที่อื่น ลิ่นทะเลทุกชนิดอาศัยอยู่ในทะเล ทั่วโลกพบประมาณ ๕๐๐ ชนิด แบ่งเป็น ๑๔ วงศ์ ตัวอย่างที่พบในทะเลไทย เช่น

ลิ่นทะเลยึดเกาะติดกับหิน
ลิ่นทะเลยึดเกาะติดกับหิน

วงศ์ลิ่นไคตัน (Family Chitonidae)

ลำตัวเป็นรูปไข่ มีแผ่นเปลือกปกคลุมไว้เกือบทั้งตัว บริเวณรอบนอกเปลือกมักจะมีหนามแหลม

วงศ์ลิ่นคริปโตแพลก (Family Cryptoplacidae)

ลำตัวแคบและยาว มีแผ่นเปลือกขนาดเล็กคลุมอยู่ด้านบนในแนวกึ่งกลางหลัง 
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป