บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย / บทนำ

 บทนำ
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ อันสืบเนื่องจากพายุหรือลมกำลังแรง รวมทั้งฝนตกหนักที่มาพร้อมๆ กับพายุ ซึ่งทำความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินอยู่บ่อยๆ ในปัจจุบันผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้เพิ่มสูงขึ้น และเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นพายุลมแรง ฝนที่ตกต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมหรือดินถล่ม ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ในบรรยากาศ ที่ประชาชนรู้จักกันดี คือ พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน ซึ่งนำพาลมพายุรวมไปถึงลมกระโชกแรงและฝน ที่อาจตกหนักต่อเนื่องกันนานๆ หรือในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก็ได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป