เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน

 เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ความหมายของโรคพาร์กินสัน
 สาเหตุของโรคพาร์กินสัน
 พยาธิวิทยา
 อาการของโรคพาร์กินสัน
 การบำบัดรักษา
 การบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันโดยวิธีเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 การป้องกันโรคพาร์กินสัน
 ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีชื่อเสียงของโลก
ดูเพิ่มเติม
 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 อัลไซเมอร์
 ผู้สูงอายุ