พยาธิวิทยา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน / พยาธิวิทยา

 พยาธิวิทยา
พยาธิวิทยา

ปัจจุบันเราทราบถึงตำแหน่งของพยาธิวิทยาในสมองที่เกี่ยวกับโรคพาร์กินสันได้แน่ชัดแล้วว่า เกิดจากการตายของเซลล์สมอง ในบริเวณก้านสมอง (brain stem) ที่เรียกชื่อว่า สารสีดำ (substantia nigra) ซึ่งทำหน้าที่สร้างสารโดปามีน ที่ควบคุมการทำงานของเซลล์สมอง ในบริเวณสมองส่วนลึก และทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงาน หรือการเคลื่อนไหว ของกล้ามเนื้อต่างๆ ทั่วร่างกายในคนปกติ เซลล์สมองที่บริเวณก้านสมองซึ่งทำหน้าที่สร้างสารโดปามีนจะมีราว ๔๐๐,๐๐๐ ตัว เมื่อใดที่เซลล์เหล่านี้มีการตาย หรือลดลง เหลือราว ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ก็จะเกิดอาการโรคพาร์กินสันขึ้น เพราะสมองขาดสารโดปามีน ที่ควบคุมระบบการเคลื่อนไหว ของกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย ดังนั้น วิธีการใดๆ ที่จะทำให้สมองมีปริมาณสารโดปามีนเพิ่มขึ้น จึงเป็นหลักสำคัญ ในการรักษาผู้ป่วยโรคนี้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป