การป้องกันโรคพาร์กินสัน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน / การป้องกันโรคพาร์กินสัน

 การป้องกันโรคพาร์กินสัน
การป้องกันโรคพาร์กินสัน

เนื่องจากโรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองที่สร้างสารโดปามีน การป้องกันโรคนี้คือ การชะลอ หรือลดการตายของเซลล์สมองดังกล่าว ซึ่งก็มีหลักการเหมือนกับการชะลอความชราทั่วๆ ไป กล่าวคือ มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงสารพิษ สุรา สารเสพติด การบริโภคอาหารโดยได้รับสารอาหารให้ครบทุกหมู่ ไม่มาก หรือน้อยเกินไป จนทำให้เกิดโรคอ้วน โรคขาดอาหาร โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งการอยู่ในที่อากาศดี สภาพแวดล้อมดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้สามารถป้องกันโรคพาร์กินสันได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป