ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู / ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

 ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ในประเทศไทย ผู้ประกอบอาชีพบางประเภท เช่น เกษตรกรที่ต้องสัมผัสดินและน้ำในไร่นา ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานล้างท่อระบายน้ำเสีย ตามถนนหรือในเมือง หรือผู้มีอาชีพซ่อมท่อน้ำสาธารณะ รวมถึงทหารที่ฝึกในป่า จะพบได้ถึงร้อยละ ๓๐ - ๕๐ ของผู้ป่วย นอกจากนี้ ผู้ที่ทำงานในไร่ปศุสัตว์ ผู้ที่รีดนมวัว ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ หรือผู้มีอาชีพจับปลาหรือสัตว์น้ำ ก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ จากการศึกษาพบว่า การตรวจเลือด เพื่อวินิจฉัยโรคนี้ ของผู้ที่ทำงานในไร่ปศุสัตว์ ให้ผลบวกถึงร้อยละ ๘ - ๒๙ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวที่ไปพักแรมในป่าใกล้ลำธาร หรือใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อบุกเข้าไปในป่า หรือทำกิจกรรมทางน้ำ ก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้เช่นกัน
          
ผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป