การวินิจฉัยโรค - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู / การวินิจฉัยโรค

 การวินิจฉัยโรค
การวินิจฉัยโรค

การวินิจฉัยโรคต้องอาศัยกลุ่มอาการร่วมกับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส่วนการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการมีหลายวิธี เช่น
  • การใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจหาเชื้อเลปโทสไปเร
  • การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อจากเลือด หรือปัสสาวะ หรือเนื้อเยื่อของผู้ป่วย
  • การตรวจหาปฏิกิริยาทางน้ำเหลืองจากเลือดของผู้ป่วยกับเชื้อก่อโรค
  • การเพาะเชื้อจากเลือดหรือปัสสาวะหรือตัวอย่างอื่นๆ ของผู้ป่วยในอาหารเลี้ยงเชื้อ หรือในสัตว์ทดลอง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป