การวินิจฉัยโรค - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 35
เล่มที่ ๓๕
เรื่องที่ ๑ วัดจีน
เรื่องที่ ๒ สงกรานต์
เรื่องที่ ๓ มวยไทย
เรื่องที่ ๔ โรคพืชและ
การจัดการด้วยวิธีชีวภาพ
เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา
เรื่องที่ ๖ การพยากรณ์อากาศ
เรื่องที่ ๗ โรคข้ออักเสบ
รูมาทอยด์
เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน
เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๕ / เรื่องที่ ๗ โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ / การวินิจฉัยโรค

 การวินิจฉัยโรค
การวินิจฉัยโรค

การวินิจฉัยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์อาศัยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการแยกโรคอื่นออกไป ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์มักมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดข้อ ข้อที่อักเสบมีหลายข้อ เช่น ข้อนิ้วมือ ข้อมือ ข้อศอก ข้อเข่า ข้อเท้า ลักษณะของข้อที่เป็นในระยะแรก ได้แก่ ข้อบวม เมื่อกดหรือคลำจะรู้สึกเจ็บ มีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง และข้อฝืดแข็งอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง ข้ออักเสบเป็นทั้งซีกซ้ายและซีกขวาของร่างกายอย่างสมดุลกัน อายุที่เริ่มเป็นโรคอยู่ระหว่าง ๑๘ - ๖๔ ปี เพศหญิงเป็นมากกว่าเพศชายประมาณ ๓ - ๕ : ๑
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป