บทสรุป - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 35
เล่มที่ ๓๕
เรื่องที่ ๑ วัดจีน
เรื่องที่ ๒ สงกรานต์
เรื่องที่ ๓ มวยไทย
เรื่องที่ ๔ โรคพืชและ
การจัดการด้วยวิธีชีวภาพ
เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา
เรื่องที่ ๖ การพยากรณ์อากาศ
เรื่องที่ ๗ โรคข้ออักเสบ
รูมาทอยด์
เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน
เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๕ / เรื่องที่ ๗ โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ / บทสรุป

 บทสรุป

โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรัง การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการให้การรักษาโดยทันที เมื่อมีการวินิจฉัยโรคแล้ว เพื่อให้ข้ออักเสบเข้าสู่ระยะสงบ หรือหากยังคงเป็นอยู่ แต่ก็ไม่มีการทำลายของข้อ หรือมีการทำลายแต่เพียงเล็กน้อย การรักษาตั้งแต่แรกเริ่มจะให้ผลในระยะยาวดีกว่าการรักษาช้า สิ่งที่ยังคงเป็นคำถามคือ ยาต้านรูมาทิซึมที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคชนิดใดที่ได้ผลดีที่สุดในการเริ่มรักษาผู้ป่วย ปัจจุบันมีการรักษาแบบใหม่ๆ ที่ช่วยให้การดูแลข้ออักเสบให้สงบทำได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม และมีข้อที่สามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น ในทางตรงกันข้ามการรักษาที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ข้อถูกทำลาย ข้อพิการ และการทำงานของข้อเสียไป ผู้ป่วยไม่สามารถทำงานได้ กลายเป็นคนทุพพลภาพไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้น เมื่อพบความผิดปกติ หรือเกิดอาการปวดข้อ ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อจะได้ให้การรักษาอย่างทันกาล
หัวข้อก่อนหน้า