เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 35
เล่มที่ ๓๕
เรื่องที่ ๑ วัดจีน
เรื่องที่ ๒ สงกรานต์
เรื่องที่ ๓ มวยไทย
เรื่องที่ ๔ โรคพืชและ
การจัดการด้วยวิธีชีวภาพ
เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา
เรื่องที่ ๖ การพยากรณ์อากาศ
เรื่องที่ ๗ โรคข้ออักเสบ
รูมาทอยด์
เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน
เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๕ / เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน

 เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ความหมายและอันตรายของโรคเบาหวาน
การสร้างน้ำตาลในเลือด
การควบคุมน้ำตาลในเลือด
ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ
การตรวจและเกณฑ์บ่งชี้ว่าเป็นโรคเบาหวาน
ชนิดและสาเหตุของโรคเบาหวาน
บุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
อาการที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคเบาหวาน
การป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน
การตรวจสุขภาพของผู้เป็นโรคเบาหวาน
บทสรุป
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
อาหารกับโรคเรื้อรัง