บทสรุป - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 35
เล่มที่ ๓๕
เรื่องที่ ๑ วัดจีน
เรื่องที่ ๒ สงกรานต์
เรื่องที่ ๓ มวยไทย
เรื่องที่ ๔ โรคพืชและ
การจัดการด้วยวิธีชีวภาพ
เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา
เรื่องที่ ๖ การพยากรณ์อากาศ
เรื่องที่ ๗ โรคข้ออักเสบ
รูมาทอยด์
เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน
เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๕ / เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน / บทสรุป

 บทสรุป
โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบบ่อย เกิดได้กับทุกเพศ ทุกวัย มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง ร่วมกับปัจจัยทางพันธุกรรม เชื้อชาติ และอายุ ที่มากขึ้น ทำให้เกิดโรค การขจัดหรือลดปัจจัยเสี่ยงจะช่วยป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคเบาหวานได้ เมื่อเป็นโรคแล้ว สามารถควบคุมรักษาให้ดีได้ โดยการดูแลตนเองและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องในเรื่องอาหาร การมีกิจกรรมออกกำลังกาย และการใช้ยา การควบคุมโรคเบาหวานได้ดีจะทำให้ไม่เกิดภาวะหรือโรคแทรกซ้อนตามมา ส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอายุยืนยาวเหมือนคนปกติทั่วไป
หัวข้อก่อนหน้า