เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 35
เล่มที่ ๓๕
เรื่องที่ ๑ วัดจีน
เรื่องที่ ๒ สงกรานต์
เรื่องที่ ๓ มวยไทย
เรื่องที่ ๔ โรคพืชและ
การจัดการด้วยวิธีชีวภาพ
เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา
เรื่องที่ ๖ การพยากรณ์อากาศ
เรื่องที่ ๗ โรคข้ออักเสบ
รูมาทอยด์
เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน
เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๕ / เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน

 เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ความหมายของโรคสะเก็ดเงิน
ลักษณะทางคลินิกของโรคสะเก็ดเงิน
ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค
ปัจจัยที่ทำให้โรคกำเริบ
ผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินที่มีต่อผู้ป่วยในด้านต่างๆ
การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงิน
ยารักษาโรคสะเก็ดเงิน
การรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยแสงอัลตราไวโอเลต
แนวทางในการดูแลรักษาโรคสะเก็ดเงิน
ดูเพิ่มเติม
โรคเบาหวาน