ความหมายของโรคสะเก็ดเงิน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 35
เล่มที่ ๓๕
เรื่องที่ ๑ วัดจีน
เรื่องที่ ๒ สงกรานต์
เรื่องที่ ๓ มวยไทย
เรื่องที่ ๔ โรคพืชและ
การจัดการด้วยวิธีชีวภาพ
เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา
เรื่องที่ ๖ การพยากรณ์อากาศ
เรื่องที่ ๗ โรคข้ออักเสบ
รูมาทอยด์
เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน
เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๕ / เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน / ความหมายของโรคสะเก็ดเงิน

 ความหมายของโรคสะเก็ดเงิน
ความหมายของโรคสะเก็ดเงิน

โรคสะเก็ดเงินเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า โซไรเอซิส (psoriasis) เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่งที่พบบ่อย ในหลายภูมิภาคของโลก รวมทั้งประเทศไทย อาการผื่นบนผิวหนังเป็นไปได้หลายรูปแบบ ที่พบบ่อย คือ ผิวหนังอักเสบเป็นปื้นแดงขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า ๑ เซนติเมตร บนผิวของปื้นแดงเป็นขุยขาวคล้ายสีเงิน ลอกหลุดออกมา ตำแหน่งที่พบผื่นผิวหนังอักเสบบ่อยคือ ตำแหน่งผิวหนังที่มีการเสียดสีกับปัจจัยภายนอก เช่น ผิวหนังบริเวณศีรษะ ศอก แขน ขา เข่า ก้นกบ ผู้ป่วยบางรายมีผื่นแดงที่ศีรษะเป็นๆ หายๆ มานานก่อนจะมีผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณอื่น บางรายมีผื่นแดงขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายหยดน้ำ ผู้ป่วยบางรายที่เป็นรุนแรงมากมีผื่นแดงเกิดขึ้นทั่วทั้งตัว หรือเป็นผื่นแดง และลอกออกเป็นขุยทั่วตัว บางรายเกิดเป็นตุ่มหนองกระจายทั่วตัวก็มี

หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป