ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 35
เล่มที่ ๓๕
เรื่องที่ ๑ วัดจีน
เรื่องที่ ๒ สงกรานต์
เรื่องที่ ๓ มวยไทย
เรื่องที่ ๔ โรคพืชและ
การจัดการด้วยวิธีชีวภาพ
เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา
เรื่องที่ ๖ การพยากรณ์อากาศ
เรื่องที่ ๗ โรคข้ออักเสบ
รูมาทอยด์
เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน
เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๕ / เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน / ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค

 ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค
ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค

อาการและอาการแสดงของโรคสะเก็ดเงินมีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้องด้วย บางปัจจัยสามารถมองเห็นได้ แต่บางปัจจัยก็ไม่สามารถมองเห็นได้ บางครั้งหลายๆ ปัจจัยมากระทบผู้ป่วยในเวลาเดียวกัน จนทำให้ผู้ป่วยและญาติไม่เข้าใจว่า ทำไมโรคของผู้ป่วยจึงไม่หายขาด และบางครั้งกลับเป็นรุนแรงขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีจิตใจเศร้าหมอง ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมให้โรคสะเก็ดเงินกำเริบมากยิ่งขึ้น ผู้ป่วยและญาติจึงควรตั้งสติให้มั่น สังเกตปัจจัยต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของโรค เช่น การเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อที่อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย สารเคมีต่างๆ ที่ผู้ป่วยสัมผัสอยู่ ตลอดจนสภาพทางฟิสิกส์ เช่น การเสียดสีกับความเย็นและความร้อนที่มากระทบผู้ป่วย และที่สำคัญคือ การแกะเกาผื่นผิวหนังที่เป็นอยู่ เพราะปัจจัยเหล่านี้ ล้วนทำให้โรคสะเก็ดเงินกำเริบได้ ในขณะเดียวกันผู้ป่วยควรสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมให้โรคสงบ เช่น ทายา และรับประทานยาอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ ออกกำลังกายเป็นประจำ หาเพื่อนปรับทุกข์หรือสร้างเสริมกำลังใจด้วยการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ รวมทั้งหาวิธีหรือทางเลือกอย่างอื่น เช่น ท่องเที่ยว ร้องเพลง ฟังดนตรี ฟังเสียงนกร้อง เสียงลมพัด และอื่นๆ ตามแต่ความชื่นชอบของผู้ป่วย การกระทำเช่นนี้จะเป็นการช่วยลดปัจจัยที่ไม่ดี และเสริมสร้างปัจจัยที่ดีให้มีมากขึ้น นอกจากนี้ การใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำต้องพยายามทำให้ได้สม่ำเสมอทั้งยาทาและยารับประทาน จากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่า ผู้ป่วยจำนวนเกินกว่าครึ่งใช้ยาที่แพทย์ได้ให้ไว้ไม่ตรงตามที่แนะนำ จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้การรักษาโรคสะเก็ดเงินไม่ได้ผลดีตามที่ผู้ป่วยและแพทย์ปรารถนา 
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป