พันธุ์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / มะคาเดเมีย / พันธุ์

 พันธุ์
พันธุ์ 

ลักษณะต้นพันธุ์ที่ดี ซึ่งเหมาะสำหรับปลูกเป็นการค้าควรได้จากการทาบกิ่ง หรือเสียบยอด หรือติดตาบนต้นตอ ที่เพาะจากเมล็ดชนิดผิวเรียบ และมีระบบรากดี ความสูงของต้น ๖๐ เซนติเมตร ถึง ๑ เมตร หรืออายุต้นกล้าไม่เกิน ๒ ปี ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ผ่านการแนะนำ หรือผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ พันธุ์เชียงใหม่ ๔๐๐ (HAES 660) พันธุ์เชียงใหม่ ๗๐๐ (HAES 741) และพันธุ์เชียงใหม่ ๑๐๐๐ (HAES 508) พันธุ์เหล่านี้ มีขนาดเมล็ดและคุณภาพตามที่มาตรฐานสากลกำหนด ต้นพันธุ์ที่ดีควรมีการเจริญเติบโตดี ลำต้นตั้งตรงแข็งแรง และปรับตัวได้ดีกับสภาพพื้นที่ปลูกของประเทศไทย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป