การตัดแต่ง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / มะคาเดเมีย / การตัดแต่ง

 การตัดแต่ง
การตัดแต่ง

การตัดแต่งระยะที่ให้ผลิตผลแล้วไม่จำเป็นมากนัก เพราะมะคาเดเมียออกดอกและติดผลในกิ่งที่อยู่ภายในทรงพุ่มเป็นส่วนใหญ่ และเป็นกิ่งแก่อายุ ๑-๒ ปีขึ้นไป การตัดแต่งจะตัดเฉพาะกิ่งที่เป็นโรค กิ่งที่ทำมุมแคบ กิ่งหัก และกิ่งที่ทรงพุ่มชนกัน หรือทับซ้อนกันด้านนอกเท่านั้น หรือตัดเพื่อควบคุมทรงพุ่มด้านนอก ความสำคัญอยู่ที่การบังคับทรงพุ่มต้นในระยะแรกหลังปลูก ๖-๑๒ เดือน คือ ให้มีกิ่งหรือลำต้นประธานเพียง ๑ กิ่ง โดยระยะแรกให้ตัดกิ่งแขนงอื่นออก ต่อมาเมื่อกิ่งประธานตั้งสูง ๘๐-๑๐๐ เซนติเมตร และยังไม่แตกกิ่งข้าง ก็ตัดยอดประธานออก เพื่อให้แตกยอดใหม่ และให้ออกกิ่งข้างอย่างน้อย ๑-๒ กิ่ง ยอดที่แตกกิ่งใหม่ ให้เลือกไว้เป็นกิ่งประธานที่จะขึ้นตรงต่อไป และเลือกกิ่งข้างหรือกิ่งแนวที่ทำมุมกว้างกับลำต้นไว้ประมาณ ๒ กิ่ง กิ่งที่เหลือและทำมุมแคบให้เด็ดหรือตัดออก

การตัดแต่งกิ่ง เพื่อเป็นการบังคับต้นมะคาเดเมียให้มีลักษณะทรงพุ่ม
การตัดแต่งกิ่ง เพื่อเป็นการบังคับต้นมะคาเดเมียให้มีลักษณะทรงพุ่ม
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป